Domov > Dodiplomski programi > Program Menedžment v sociali in izobraževanju

Program Menedžment v sociali in izobraževanju

Program Menedžment v sociali in izobraževanju ponuja aktualna znanja s področja poslovanja in upravljanja v tesni povezavi z organizacijskimi, pravnimi, ekonomskimi vedami, psihologijo ter področjem sociale oziroma izobraževanjem.

Povezovanje, medgeneracijsko sodelovanje in izobraževanje za boljši jutri.

Želite vedeti, kako je potrebno organizirati in voditi različne time in skupine? Ste si od nekdaj predstavljali, da bi delali z in za ljudi? Vas zanima kakovost življenja, profesionalni razvoj, socialno delo, organiziranje prostočasnih aktivnosti otrok in starejših? Bi se radi ukvarjali s svetovanjem in animiranjem ljudi za izobraževanje in spoznali sodobno e-izobraževanje? Potem je pravi študijski program za vas Menedžment v sociali in izobraževanju.

Informacije o programu

Vrsta programa: dodiplomski visokošolski strokovni program
Stopnja: 1. bolonjska stopnja
Raven izobrazbe SOK: 7
Trajanje programa: tri leta (180 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij
Strokovni naslov (smer Sociala): diplomant/ka menedžmenta v sociali (VS)
Strokovni naslov (smer Izobraševanje): diplomant/ka menedžmenta v izobraževanju (VS)
Izbirne smeri v 3. letniku:

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Smer Sociala

Izbrana smer Sociala je zanimiva za vse, ki želite spoznati značilnosti različnih ciljnih skupin in vidite priložnost za organiziranje aktivnosti s primernimi metodami dela v ustanovah na področju socialnih dejavnosti (domovi za starejše, medgeneracijski centri, centri za tretje življenjske obdobje), nevladnih organizacijah, socialnem podjetništvu, prostovoljnih organizacijah v lokalnem okolju. Med študijem boste dobili znanja s področja temeljnih poslovnih ved ter znanja za poznavanje potreb in organiziranje aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov socialne dejavnosti (otroci, odrasli, starejši, invalidi … ).

Smer Izobraževanje

Hiter razvoj zahteva nenehno učenje vsakega izmed nas. V podjetjih, izobraževalnih ustanovah in vseh drugih sredinah je potrebno ljudi animirati za izobraževanje, organizirati sodobne izobraževalne programe z upoštevanjem značilnosti in potreb podjetij in udeležencev za osebnostno rast in večjo konkurenčnost podjetij. Če boste izbrali smer Izobraževanje se boste usposobili za načrtovanje, organiziranje in vodenje izobraževalnih programov z najsodobnejšimi metodami. Upoštevali boste potrebe ciljnih skupin, potrebe trga ter znali razvijati dobre prakse, ki spodbujajo enakost, raznolikost udeležencev v vseh življenjskih obdobjih.

Bodite dobro pripravljeni na novosti s področja sociale oziroma izobraževanja.

Pomembno! Posamezna smer se izvaja le v primeru, da je na smer prijavljenih dovolj veliko število študentov.

Zaposljivost diplomantov in možnosti zaposlitve

Da so priložnosti za zaposlitev precej različne dokazujejo tudi področja zaposlitev naših študentov v sorodnih programih: domovi za starejše, zavod za zaposlovanje, center za socialno delo, različne nevladne organizacije, vrtci, policija in kar nekaj podjetij: Johnson&Johnson,  Terme 3000 …

Po zaključku študija boste študij lahko nadaljevali v podiplomskih magistrskih programih DOBA Fakultete (strokovni magisterij).

Print