Domov > Dodiplomski programi > Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja

Program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja

Hiter razvoj zahteva nenehno učenje vsakega izmed nas. V podjetjih, izobraževalnih ustanovah in vseh drugih sredinah je potrebno ljudi animirati za izobraževanje, organizirati sodobne izobraževalne programe z upoštevanjem značilnosti in potreb podjetij in udeležencev za osebnostno rast in večjo konkurenčnost podjetij.

Pospešujmo učenje v vseh obdobjih.

V programu Menedžment vseživljenjskega izobraževanja se boste usposobili za načrtovanje, organiziranje in vodenje izobraževalnih programov z najsodobnejšimi metodami. Upoštevali boste potrebe ciljnih skupin, potrebe trga ter znali razvijati dobre prakse, ki spodbujajo enakost, raznolikost udeležencev v vseh življenjskih obdobjih.

Med študijem v programu študentje pripravljajo v sodelovanju s podjetji praktične projekte.

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

 

 

Koristi za vas

Informacije o programu

Vrsta programa: dodiplomski visokošolski strokovni program
Stopnja in raven izobrazbe: 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Trajanje programa: tri leta (180 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij
Strokovni naslov: diplomant/ka menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja (VS), okrajšava: dipl. menedž. vseživlj. izobr. (VS)
Izbirna modula:

Print