Domov > Dodiplomski programi > Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti

Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti

Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti združuje znanja s področja temeljnih poslovnih ved ter znanja za poznavanje potreb in organiziranje aktivnosti za različne ciljne skupine uporabnikov socialne dejavnosti (otroci in mladostniki, odrasli, starejši, invalidi … ).

Povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje za boljši jutri.

Program je zelo zanimiv za vse, ki želite spoznati značilnosti različnih ciljnih skupin in vidite priložnost za organiziranje aktivnosti s primernimi metodami dela v ustanovah na področju socialnih dejavnosti (domovi za starejše, medgeneracijski centri, centri za tretje življenjske obdobje), nevladnih organizacijah, socialnem podjetništvu, prostovoljnih organizacijah v lokalnem okolju … za povezovanje, sodelovanje in enakopravno integracijo v družbo.

Med študijem v programu študentje pripravljajo v sodelovanju s podjetji praktične projekte. Naj naštejemo nekaj podjetij, za katera so študentje pripravili rešitve: Romska kavarna Romani Kafenava, Zobozdravstveni center Alfa Dental, Športni izdelki Mueller, Medis-M, Dnevni center za starejše Maribor, IRDO Mozaik.

 

Zaključen študijski program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti s katerim se pridobi strokovni naslov diplomant organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti (VS) se upošteva kot ustrezna izobrazba po 69. členu Zakona o socialnem varstvu.

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Koristi za vas

Informacije o programu

Vrsta programa: dodiplomski visokošolski strokovni program
Stopnja in raven izobrazbe: 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Trajanje programa: tri leta (180 ECTS)
Način izvedbe študija: klasični študij in online študij
Strokovni naslov: diplomant/ka organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti (VS), okrajšava: dipl. org. in menedž. soc. dejav. (VS)
Izbirna modula:

Diplomanti in zaposlitev

Da so priložnosti za zaposlitev precej različne dokazujejo tudi področja zaposlitev naših študentov: domovi za starejše, zavod za zaposlovanje, center za socialno delo, različne nevladne organizacije, vrtci, policija in kar nekaj podjetij: Johnson&Johnson,  Terme 3000 … Po zaključku študija boste študij lahko nadaljevali v podiplomskih magistrskih programih DOBA Fakultete (strokovni magisterij).

Kompetence, ki jih razvija program

Kompetence v programu Organiziranje in menedžment socialni dejavnosti

 

 

Print