Domov > Dogodki > Jesenski izpitni roki za ZUP

Jesenski izpitni roki za ZUP

Maribor, Ljubljana, Koper, september 2013

Strokovni izpit iz upravnega postopka (ZUP), ki ga izvaja DOBA Fakulteta lahko opravljate v Mariboru, Ljubljani in Kopru. Preverite nove izpitne termine.

ZUP je namenjen:
- vsem uradnim osebam, zaposlenim pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank
- izvajalcem javnih služb, ki odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev

Strokovni izpit iz upravnega postopka se opravlja za prvo ali drugo stopnjo. Natančneje opredeljeno v Uredbi o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13.

Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Udeležba na pripravah na izpit ni obvezna.

Termini in prijava

Kontakt: Ksenija Drolc, ksenija.drolc@doba.si

Nazaj na seznam Print