Domov > Fakulteta in študij > Klasični študij

Klasični študij

Če si želite več neposrednega stika z vašimi študijskimi kolegi in učitelji, je klasični študij s predavanji in vajami v živo v Mariboru pravi za vas. Predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času. K večji kreativnosti in vašemu dobremu počutju prispevajo tudi naše prijazne in sodobno opremljene učilnice.

Programi, ki jih izvajamo v klasični obliki:

Ob pričetku študijskega leta prejmete študenti celoletni urnik, ki vam omogoča, da vnaprej uskladite vaše obveznosti. Na predavanjih in vajah se bomo srečali 1 do 2 krat tedensko v popoldanskem času, izjemoma tudi ob sobotah. Da se boste lahko v enem trenutku posvetili vsebini enega predmeta, se le-ti izvajajo eden za drugim. Naloge in druge študijske obveznosti(seminarsko, projektno delo, analize, poročila, vmesni testi …),  boste opravljali sproti, samostojno ali v timu. Vaše delo pa se sproti tudi ocenjuje in oblikuje končno oceno pri predmetu. Za takšen način dela - sprotno ocenjevanje - se odloča kar 92 % vseh študentov. Če pa zaradi posebnih obveznosti ne morete opravljati študijskih aktivnosti sproti, jih lahko opravite s končnim izpitom in individualnimi nalogami.

Študijska gradiva so v elektronski obliki, zato so vedno dostopna in so vključena v ceno šolnine.

Majhne skupine vam bodo omogočile več neposrednega stika s profesorji. 

Tutorstvo, ki ga izvajajo menedžerji programov, vam omogoča, da imate ob sebi pravega sogovornika, ko želite informacije in nasvete za izbiro predmetov, uspešen študij in načrtovanje študijskih obveznosti. Komunikacija z njimi poteka preko e-pošte, če želite, se lahko dogovorite tudi za osebne konzultacije.

Za boljšo informiranost so vam pri študiju na voljo študijski vodič, portal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, sms-sporočila in tudi virtualno učno okolje, kjer lahko študenti dostopate do gradiv, opravljate študijske aktivnosti, komunicirate s študijskimi kolegi in učitelji, se prijavljate na izpitne roke, koristite storitve referata in uporabljate svojo šolsko elektronsko pošto. Naši študenti ocenjujejo način informiranja in svetovanja na šoli s povprečno oceno 6,4 na sedemstopenjski lestvici.

Študijski programi vam ponujajo izbirnost predmetov in vam tako omogočajo, da študij prilagodite svojim potrebam in željam. Opravljanje poljubno izbirnih in izbirnih predmetov se lahko pokriva z izvedbo predmeta, ki ga sicer opravljate. Seminarji so na urniku večkrat na leto in se izvajajo v obliki online študija v virtualnem učnem okolju, kar vam omogoča večjo fleksibilnost pri študiju.

Če želite pri svojem študiju še več fleksibilnosti, lahko tudi sicer kakšen predmet opravite v obliki online študija in tako razširite mrežo svojih poznanstev.

Za nemoten študij je dovolj že novejši računalnik z novejšo programsko opremo.

Print