Domov > Fakulteta in študij > O fakulteti

O fakulteti

DOBA Fakulteta je zasebna poslovna fakulteta s sodobno vizijo, z izjemnimi, v prakso usmerjenimi javno veljavnimi programi in fleksibilnim študijskim sistemom, ki vam omogoča, da si potrebna znanja pridobite na vam prilagojen način. Na naši strani je več kot desetjetje izkušenj z izobraževanjem različnih ciljnih skupin.

Edina fakulteta v JV Evropi z mednarodno akreditacijo UNIQUe online študija.

 

 

DOBA Fakulteta je samostojen visokošolski zavod, ki za vse inovativne in ambiciozne posameznike izvaja kakovostne, praktično naravnane dodiplomske visokošolske strokovne programe  in podiplomske magistrske programe. Vsi naši programi so akreditirani in javno veljavni. Izvajamo jih v slovenskem, angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.

V skladu s sodobnimi trendi na področju poslovanja, kjer v ospredje vse bolj stopa družbena odgovornost in poslovna etika, študij v dodiplomskih in podiplomskih programih izvajamo v skladu z etičnim kodeksom, ki opredeljuje pravila dela in študija na fakulteti.

Da smo fakulteta sodobnih pedagoških pristopov in inovativnega razvoja, dokazuje tudi Sklepno poročilo zunanjih ocenjevalcev Senata za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo. To kaže, da sodimo v vrh doslej ocenjenih visokošolskih ustanov v Sloveniji.

Mejniki razvoja DOBA Fakultete:

Print