Domov > Magistrski programi > Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

Online magistrski program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju združuje znanja s področja poslovnih in organizacijskih ved kot tudi temeljna znanja s področja sociale in izobraževanja.

Usposobite se za atraktivne menedžerske položaje na področju sociale in izobraževanja

Program Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju izpolnjuje vrzel na področju inovativnega vodenja in uvajanja sprememb na področjih, ki sta ključni za usklajen gospodarski in socialni razvoj za konkurenčnost gospodarstva ter za razvoj prodorne, učeče se družbe in uspešnost vsakega izmed nas.

V programu boste pridobili trendovska znanja  za samostojno in inovativno vodenje. 

Namenjen je ambicioznim in znanja željnim, ki želite  iskati celostne rešitve ter opravljati zahtevne naloge vodenja na področju socialnih dejavnosti ali vseživljenjskega izobraževanja ter hkrati razvijati kompetence sodobnega vodje, ki temeljijo na inovativnih pristopih, etičnosti, spoštovanju, celovitosti, avtentičnosti, in soustvarjalnosti.

Informacije o programu

Vrsta programa: podiplomski magistrski program
Stopnja: 2. bolonjska stopnja
Raven izobrazbe SOK: 8
Trajanje programa: dve leti (120 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij
Strokovni naslov (Izbrana smer Sociala): magister/magistra inovativnega menedžmenta v sociali
Strokovni naslov (Izbrana smer Inovativno izobraževanje): magister/magistra inovativnega menedžmenta v izobraževanju
Smeri:

Smer Sociala

Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je njen usklajen gospodarski in socialni razvoj. Trenutno v menedžmentu organizacij in programov nudenja pomoči v Sloveniji še vedno prevladujejo kadri s (pre)malo sistemskimi znanji o celostnem obvladovanju organizacije. Znanja s tega področja pa predstavljajo nujno sestavino usposobljenosti vodilnih kadrov na področju vodenja socialnih ustanov in programov in vidimo lahko, da se je v svetu menedžment socialnih dejavnosti razvil v obsežno ter izrazito interdisciplinarno znanstveno področje. 

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Smer Inovativno izobraževanje

Vseživljenjsko izobraževanje je eden izmed ključnih mehanizmov konkurenčnosti sodobnega gospodarstva. V Sloveniji danes potrebujemo profil strokovnjaka z znanji in kompetencami tako s področja poslovanja, menedžmenta in upravljanja intelektualnega kapitala kot strokovnjaka, ki pozna modele sodobnega izobraževanja ter uspešno izrablja tehnologijo za razvoj in v podporo inovativnemu izobraževanju v različnih okoljih.  Magistrski program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja s poudarkom na uvajanju e-izobraževanja je edini tovrsten program pri nas, saj je DOBA nosilec razvoja e-izobraževanja v Sloveniji.

Pomembno! Posamezna smer se izvaja le v primeru, da je na smer prijavljenih dovolj veliko število študentov.

Print