Domov > Magistrski programi > Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti

Program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti

Magistrski program Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti združuje znanja s področja poslovnih in organizacijskih ved kot tudi temeljna znanja, ki omogočajo celostno poznavanje socialne problematike ter problematike strokovnega dela v organizacijah socialne dejavnosti.

Za uspešno in etično vodenje v skupno dobro.

Usposobili se boste za vodilna in menedžerska mesta v neprofitnih, nevladnih ali drugih ustanovah. S proaktivnim iskanjem celostnih rešitev za probleme na področju organiziranje socialnih dejavnosti in s poznavanjem različnih ciljnih skupin boste znali povezovati, sodelovati in voditi multidisciplinarne in multiorganizacijske time. 

Zaključen podiplomski magistrski program 2. stopnje Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti se upošteva za izpolnjevanje izobrazbenega pogoja po 69. členu Zakona o socialnem varstvu.

 

Program nudi priložnosti za

Želite biti na tekočem o programu in vpisu? Izpolnite informativno prijavo.

Informacije o programu

Vrsta programa: podiplomski magistrski program
Trajanje programa: dve leti (120 ECTS)
Način izvedbe študija: online študij
Strokovni naslov: magister/ica organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnostih, okrajšava: mag. org. in menedž. soc. dejav.
Moduli:


Kompetence, ki jih razvija program

Kompetence v magistrskem programu Organiziranje in MSD

Profesorji iz prakse

Visokošolski učitelji v programu so priznani strokovnjaki na svojem področju. Z njihovo pomočjo boste pridobili znanja in razvili kompetence za osebno rast in poklicno življenje. Sodelovali boste tudi na srečanjih z odmevnimi gostujočimi predavatelji iz prakse. Visokošolski učitelji pri svojem delu uporabljajo sodobne pedagoške pristope, ki spodbujajo aktivno in sprotno delo.

Zaključek programa

Študij boste zaključili s pripravo in zagovorom magistrske naloge si tako pridobili diplomo in strokovni naslov magister/magistrica organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti.

Izobrazba, ki si jo boste pridobili vam omogoča nadaljevanje študija na doktorskih študijskih programih 3. bolonjske stopnje.

Print