Domov > Mednarodna virtualna poletna šola 2016 > Okrogla miza: Ali smo v Sloveniji pripravljeni na pametna mesta in skupnosti?

Okrogla miza: Ali smo v Sloveniji pripravljeni na pametna mesta in skupnosti?

Prepoznavanje priložnosti in vitalnih funkcij mesta in občine je pristop, ki omogoča trajnostni razvoj vsake skupnosti in kakovost bivanja ljudi. Sodobna mesta so tista, ki se prilagajajo prebivalstvu in ne obratno.

Prepoznajmo izzive, vizije in nadaljnje poti za mesta prihodnosti.

Ideja pametnih mest je v sami osnovi že stara in je do danes dozorevala ob pospešenem razvoju tehnologije, globalizacije in skrbi za trajnostni razvoj. Kljub temu je odziv na pobude EU v Sloveniji razdrobljen, s številnimi odličnimi, a vendar slabo povezanimi sektorskimi pobudami. V ospredje se danes postavlja spoznanje o nujnosti sinergijskih učinkov s celovitim reševanjem najbolj perečih izzivov, še zlasti pa potreb po bolj učinkovitih naložbah prihodnosti v mestih, ki bodo zagotavljala zdravo življenjsko okolje, učinkovite oblike bivanja ter kakovost življenja ljudi.

Kdaj in kje: torek, 7. junija, ob 11.00, na DOBA Fakulteti, Prešernova ulica 1, Maribor (zemljevid)

Prijava: Udeležba na okrogli mizi je brezplačna. Prosimo vas, da se prijavite čimprej oziroma najkasneje do 31. maja. 

Na okrogli mizi bomo razpravljali o tem, kaj je dejansko tisto, kar potrebujemo za kakovostno bivanje v pametnih mestih, o pomenu soodločanja prebivalcev pri oblikovanju politike, odvisnosti od novih tehnologij in optimizaciji mobilnosti. Predstavili bomo tudi primere odlične prakse občin ter projekte podjetij v Sloveniji, ki že prepoznavajo potrebe pametnih skupnosti. Iskali bomo odgovore na vprašanje, ali smo  sposobni v Sloveniji z  drugačnim razmišljanjem, inovativnostjo ter  strateškimi pristopi razvijati pametna mesta in skupnosti. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks.

Okroglo mizo bo vodila Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete.

Okroglo mizo bodo soustvarjali


Matej Čer, ustanovitelj podjetja Avant Car d.o.o.

je uspešen slovenski podjetnik, predavatelj in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva.
Kljub temu, da je diplomiral s področja motorjev z notranjim zgorevanjem, se je že kmalu navdušil nad električno mobilnostjo, trajnostnim razvojem in priložnostmi, ki jih ponujajo nove paradigme.
Njegovo rastoče podjetje Avant car je sodoben ponudnik mobilnosti, ki vse bolj postaja tehnološko podjetje. Matejeva vizija je pripomogla, da so zaživeli pomembni projekti na področju električne mobilnosti, ki upoštevajo velike spremembe v globalnih paradigmah. Matej je tudi izkušen vlagatelj, ki sodeluje pri razvoju lokalnih in globalnih podjetniških zgodb. Kot podjetnik z vizionarsko miselno naravnanostjo tako neprestano išče nove priložnosti za napredek družbe in kot mentor svoje izkušnje deli naprej ter pomaga in vzgaja nove podjetniške kadre.

Matej Čer je uspešen slovenski podjetnik, predavatelj in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva. Kljub temu, da je diplomiral s področja motorjev z notranjim zgorevanjem, se je že kmalu navdušil nad električno mobilnostjo, trajnostnim razvojem in priložnostmi, ki jih ponujajo nove paradigme.
Njegovo rastoče podjetje Avant car je sodoben ponudnik mobilnosti, ki vse bolj postaja tehnološko podjetje. Njegova vizija je pripomogla, da so zaživeli pomembni projekti na področju električne mobilnosti, ki upoštevajo velike spremembe v globalnih paradigmah. Matej Čer je tudi izkušen vlagatelj, ki sodeluje pri razvoju lokalnih in globalnih podjetniških zgodb. Kot podjetnik z vizionarsko miselno naravnanostjo tako neprestano išče nove priložnosti za napredek družbe in kot mentor svoje izkušnje deli naprej ter pomaga in vzgaja nove podjetniške kadre. Mag. Ladeja Godina Košir, Giacomelli media

Mag. Ladeja Godina Košir je magistrica sociologije vsakdanjega življenja in diplomirana ekonomistka, so-ustanoviteljica podjetja Giacomelli media, InCo gibanja, ABC pospeševalnika, digitalnega medija MediaChange … Je strateška povezovalka deležnikov inovacijskega in investicijskega okolja, moderatorka, predavateljica, publicistka, mentorica, mama treh otrok. Neukročena kreativka, v praksi podjetnica in svetovalka z več kot 20-letnimi izkušnjami.  Upokojena manekenka, večkrat mednarodno nagrajena kreativna direktorica, dvakratna prejemnica nagrade za inovativne poslovne modele, razvijalka storitev za GDS, svojeglava direktorica marketinga časopisne hiše Delo in glasna ambasadorka krožnega gospodarstva kot modela za krepitev mednarodne konkurenčnosti Slovenije. mag. Mitja Jermol, vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij Inštituta Jožef Štefan

Mitja Jermol je nosilec UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje ter vodja Centra za prenos znanja pri slovenskem Inštitutu Jožef Stefana.  Center je vzpostavil in vodi enega največjih tovrstnih znanstvenih portalov video posnetkov, portal http://videolectures.net. Poleg e-učenja Mitja Jermol raziskuje tudi umetno inteligenco v kontekstu poslovne inteligence, posamezniku prilagojeno učenje ter pametna mesta in tovarne prihodnosti.

Mitja Jermol je aktivno sodeloval pri več kot 20 projektih H2020, FP7 in FP6. Skupaj s sodelavci je sprožil vseslovensko iniciativo za odprto izobraževanje, Opening Up Slovenia. Je eden od direktorjev fundacije Knowledge 4 All ter član združenja European Complex System Society, Konzorcija za odprto učenje, projekta Opencast in evropske organizacije CRIS (European current research information systems). Je soustanovitelj dveh odcepljenih podjetij inštituta, Quintelligence in Cycorp RER.Simon Mokorel, direktor podjetja ENVIGENCE d.o.o.

Simon Mokorel ima več kot dvajset let izkušenj na področju informacijskih tehnologij. S sodelovanjem z razvojnimi centri v Evropi si je pridobil znanja o prihajajočih tehnologijah, še posebej tehnologijah zajema podatkov, izmenjave podatkov med heterogenimi sistemi ter načinu združevanja različnih tehnologij. Znanja iz IoT (internet stvari), analitike ter oblačnih storitev združuje pri razvoju novih poslovnih modelov tako za privatni kot tudi javni sektor. Zadnjih sedem let se aktivno ukvarja z osveščanjem občin tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Spodbuja miselni preskok, ki je potreben, da se okolje razvija in prilagaja glede na izjemno hiter razvoj digitalnih storitev. Pred štirimi leti je za občino Idrija, prvo občino v Sloveniji izdelal strategijo pametne skupnosti. Je avtor koncepta projekta SmileAlps ter soavtor regijskega poslovno razvojnega okolja za pametne skupnosti FLAPAX.Iztok Renčelj, direktor Področja prodaje in razvoja inforamcijskih storitev Pošte Slovenije

Iztok Renčelj je direktor področja prodaje in razvoja informacijskih storitev Pošte Slovenije d.o.o.. Ima več kot 12 letne izkušnje na področju IT razvoja. V tem času je bil vodja oddelka informacijske varnosti in namestnik področja korporativne varnosti in nadzora. Od leta 2013 je odgovoren za realizacijo oblačne strategije Pošte Slovenije. Na svojem področju je zmeraj sodeloval in povezoval Pošto Slovenije z zunanjimi inštitucijami in podjetji, predvsem iz področja razvoja in raziskav in izobraževanja.

S sodelovanjem v projektih Smile Alps in Pametna mesta in skupnosti je svojo vizijo usmeril v izgradnjo Pametne pošte, ki bo svoje poslanstvo udejanjila v Pametnih skupnostih. Je tudi eden izmed iniciatorjev pospeševalnika FLAPAX. Je član HPE Service Provider Partner  Advisory Boarda in iniciative Cloud 28+. Bojan Sever, župan Občine Idrija

Bojan Sever je prevzel vodenje Občine Idrija leta 2006. Izobrazba elektrotehnika, delovne izkušnje na vodstvenih mestih v svetovno priznani korporaciji Kolektor Idrija, vodenje lastne kmetije, vzreja konj in osvojen črn pas v karateju so kombinacija znanja in izkušenj, ki jo zna s pridom uporabiti pri opravljanju županske funkcije. Bolj kot politik je praktik, snovalec novih idej in iskalec pravih priložnosti za njihovo uresničitev. 

Mnoge ideje, katerih realizacija bi prispevala k dvigu kvalitete življenja v Idriji, se mu porajajo ob skrbnem spremljanju možnosti pridobivanja evropskih in državnih razvojnih sredstev. Poleg naziva Alpsko mesto leta 2011 so Idrijčani ponosni tudi na prestižni naziv Eden – Evropska destinacija odličnosti 2011, ki ga je Idriji podelila Evropska komisija. Sprejeta Inovativna strategija trajnostnega razvoja in lokalno energetski koncept  sta osnova tudi  pri odločitvi za pristop k projektu Alpstar, preko katerega  bo v nekaj letih zagotovljeno pretežno pokritje potreb po energentih z bio maso, izdelana pa bo tudi strategija nizkoogljične občine. V teku je izjemno pomembna investicija, ki bo Idriji in Spodnji Idriji zagotavljala trajno kvalitetno vodooskrbo, tik pred pričetkom je obsežen projekt izgradnje čistilne naprave in kanalizacije v Idriji . Miha Valentinčič, direktor razvoja energetskih rešitev, Petrol d.d.

Miha Valentinčič je direktor oddelka Razvoj energetike in okolja v družbi Petrol. Zadolžen je za razvoj novih dejavnosti in storitev na področju energetskih in okoljskih rešitev ter rešitev trajnostne mobilnosti za regije, lokalne skupnosti, komercialni sektor, industrijo in gospodinjstva. 

Svoje poglobljeno poznavanje celovitih energetskih in okoljskih rešitve za doseganje optimalne izrabe energije ter inovativnih poslovnih modelov financiranja takšnih storitev je delil že na številnih mednarodnih in domačih konferencah kot so Utility Week Europe, ESCO Rountable v Bruslju, Ljubljana forum, konferenca Zlati kamen, Mednarodna konferenca daljinske energetike idr. Je univerzitetni diplomirani ekonomist z žilico za zaznavanje trendov in uvajanje novosti na tržišče, pri čimer dnevno odgovarja na izzive uvajanja razvojnih sprememb v organizacijsko okolje. Jasna Dominko Baloh, direktorica DOBA Fakultete

Jasna Dominko Baloh, profesorica pedagogike in psihologije je izjemno dinamična, komunikativna in odprta sogovornica. Kot ustvarjalna vizionarka je že leta 1990 ustanovila DOBO, enega prvih zasebnih izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Bila je prva v Sloveniji, ki je zasebno podjetje vpisala v razvid izobraževalnih organizacij kot izobraževalni zavod, ki ima javnoveljavne programe.

Sčasoma se je DOBA razvila v pravcato evropsko poslovno izobraževalno središče, ki danes pod eno streho združuje fakulteto s petimi dodiplomskimi in štirimi podiplomskimi programi, višjo strokovno šolo, srednjo šolo, jezikovni center in središče za samostojno učenje s številnimi učnimi programi. DOBA je kot ena prvih fakultet oziroma višjih šol s pomočjo sodobnih komunikacijskih tehnologij začela izvajati online študij, ki poteka brez osebnega stika med profesorjem in študentom.

Jasna Baloh Dominko je članica številnih poslovnih in strokovnih združenj. Leta 2000 je prejela najvišje državno priznanje RS na področju šolstva v Sloveniji za uspešno vzgojno-izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo, leta 2007 pa priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih.

Print