Domov > Novice > Dobini magistri - uspešni in srečni

Dobini magistri - uspešni in srečni

V mesecu aprilu smo z našimi magistri imeli fokusno skupino, katere glavni cilj je bil ugotoviti razvitost in uporabnost kompetenc, ki so jih pridobili med študijem. Na podlagi razgovora ugotavljamo, da so diplomanti magistrskih študijev zadovoljni, na delovnem mestu pa opažajo bistvene izboljšave.

Predvsem je pomembno to, da so diplomanti med študijem in po študiju postali bolj samozavestni, kar se odraža skozi osebno zadovoljstvo, boljše timsko delo, bolj samozavestno komuniciranje z zaposlenimi in strankami - tudi tujimi partnerji, razumevanju inovacij ...

Po mnenju diplomantov tudi delodajalci cenijo pridobljeno znanje. Delodajalci so njihov osebni in strokovni razvoj namreč spoznali že med študijem, kar je posledično pomenilo, da so jih spodbujali in moralno podpirali pri izobraževanju, četudi niso bili neposredno udeleženi pri sofinanciranju.

Katera znanja so diplomantom najbolj koristila?

-      največkrat so omenili izboljšanje sodelovanja in komuniciranja na delovnem mestu – izboljšanje timskega dela
-      kot pozitivno posledico študija navajajo dvig rezultatov pri delu in napredovanje
-      omenjajo boljšo komunikacijo s tujimi partnerji
-      tudi oblikovanje dokumentov in druge IT kompetence prepoznajo kot koristne
-      izpostavljajo vodstvene kompetence, ki so jih razvile skozi študij
-      večjo inovativnost, nove poglede, ideje

Diplomanti magistrskih programov so kot dodano vrednost študija na DOBA Fakulteti izpostavili naslednje elemente:

-      razvoj kompetenc na osebnem in poslovnem področju,
-      kot bistveno prednost izpostavljajo poudarek na praksi, saj temeljijo vse naloge na konkretnih primerih,
-      poudarili so koristnost mreženja med študijskimi kolegi, s katerimi vzdržujejo stike tudi po študiju,
-      omenili so pomen razvijanja samozavesti in osebnostnih kompetenc,
-      spremljanje mentorjev, ki jim stojijo ob strani in jim pomagajo pri študiju,
-      odprtost Dobe, da lahko sodelujejo pri dogodkih fakultete.

Diplomanti pa so podali tudi nekaj predlogov izboljšav, ki bodo koristili pri nadaljnjem razvoju magistrskih programov na DOBA Fakulteti.

Vsekakor so rezultati razgovora primerljivi tudi z mednarodnimi študijami, ki so pokazale, da so izredni študentje bolj samozavestni, na delovnem mestu napredujejo, več zaslužijo, imajo bolj sigurne službe in so zelo srečni. Vir: Adults Learning Extra 03_2013

Nazaj na seznam Print