Domov > Novice > 2016 > Nov projekt virtualne mobilnosti

Nov projekt virtualne mobilnosti

Leta 2006 smo bili pionirji razvoja virtualne mobilnosti, ki danes postaja vse bolj popularna, saj se večina študentov zaveda pomembnosti mednarodnih izkušenj, a se zaradi časa in lokacije ne more vključiti v programe fizične mobilnosti.

Mobilnost študentov in internacionalizacija institucij postaja vse bolj pomembna na področju terciarnega izobraževanja. Kljub temu se večina študentov zaradi različnih razlogov ne more vključiti v programe fizične mobilnosti, tako je za njih alternativa virtualna mobilnost, ki jo je že leta 2006 pričela razvijati DOBA Fakulteta.

Virtualna mobilnost poteka kot študij različnih predmetov online v virtualnem učnem okolju, kjer študenti v okviru multikulturne in multinacionalne skupine pridobivajo mednarodne izkušnje ter kompetence s strokovnega področja ob možnostih, ki jih nudijo tehnologije za globalno komunikacijo.

Virtualna mobilnost je prav tako pomemben del Internacionalizacije doma, ki pomeni namensko vključevanje mednarodnih in medkulturnih dimenzij v formalni in neformalni učni proces za vse študente znotraj domačega učnega okolja.

Letos virtualna mobilnost v sodelovanju z makedonsko fakulteto

V letošnjem študijskem letu bomo izpeljali projekt virtualne mobilnosti skupaj z zasebno makedonsko visokošolsko institucijo School of Journalism and Public Relations. 15 makedonskih in 12 študentov DOBA Fakultete bo v mednarodno mešanih timih sodelovalo pri 2 predmetih, katerih nosilec je viš. predavatelj Pedja Ašanin Gole:

Do danes preko 1.200 udeležencev iz 35 držav sveta

Do sedaj je bilo v različne projekte virtualne mobilnosti na DOBA Fakulteti vključenih preko 1.200 študentov. Naše izkušnje z virtualno mobilnostjo kažejo, da vodenje virtualne mobilnosti zahteva določene prilagoditve pri oblikovanju in izvajanju predmetov. Študenti potrebujejo veliko več podpore, tako pedagoške kot informacijske, saj sodelovanje v virtualni mobilnosti zahteve določene učne, komunikacijske in interkulturne sposobnosti. Za uspešnost študentov je potrebno dobro informiranje in tudi tesno sodelovanje med profesorji, strokovnimi delavci in koordinatorji šol, ki vključujejo študente v virtualno mobilnost.

Nazaj na seznam Print