Domov > Novice > 2016 > Trije pomembni razvojno raziskovalni projekti SMART DOBA

Trije pomembni razvojno raziskovalni projekti SMART DOBA

Na Dobi spodbujamo razvojno in raziskovalno delo, povezano z vizijo, strategijami in poslanstvom fakultete. Tako smo v začetku študijskega leta ustanovili razvojno raziskovalni sklad SMART DOBA.

Na razpis za sofinanciranje projektov, objavljenem konec lanskega leta, smo prejeli 6 prijav. Posebna komisija je na osnovi opredeljenih kriterijev izbrala tri razvojno raziskovalne projekte, ki bodo pomembno vplivali na položaj DOBE, na uresničevanje strategij in inovativnosti.

V letu 2017 bodo na DOBI posebej financirani naslednji razvojno raziskovalni projekti:

 

1. Analiza stanja na področju e-izobraževanja v visokem šolstvu v Sloveniji

nosilka dr. Lea Bregar

E-izobraževanje je danes eden od glavnih načinov inoviranja in prilagajanja visokega šolstva. Z raziskavo bo izvedena prva celovita mednarodno primerljiva raziskava o stanju e-izobraževanja v visokem šolstvi v Sloveniji. Rezultati bodo uporabni pri snovanju nadaljnje razvojne strategije DOBA Fakultete in za argumentirano razpravo o politiki e-izobraževanja v Sloveniji. 

2. Osebnostne značilnosti in učno vedenje on line študentov DOBA Fakultete

nosilec dr. Marko Divjak

Namen raziskave je ugotoviti, ali se za on line študij odločajo študenti s specifično osebnostno strukturo in s katerimi izzivi in preprekami se srečujejo. Na osnovi ugotovitev bo skupina pripravila usmeritve za možne prilagoditve študija različnim osebnostnim tipom on line študentov na vseh ravneh - od svetovanja do izvedbe študijskega procesa.

3. Prepoznavnost, ugled in percepcija Doba Fakultete v primerjavi s sorodnimi visokošolskimi programi v Sloveniji

nosilka dr. Tina Vukasović

Osrednji cilj raziskave je izmeriti percepcijo DOBA Fakultete in konkurence ter na podlagi rezultatov pripraviti nabor ukrepov za njeno učinkovitejšo pozicioniranje na trgu.

Pri izvajanju projektov bodo sodelovali tudi študentje DOBA Fakultete.

Nazaj na seznam Print