Domov > Novice > 2017 > Visokošolska izobrazba se splača

Visokošolska izobrazba se splača

Po zadnjih podatkih OECD-ja je 85% vseh Slovencev, ki imajo visokošolsko izobrazbo zaposlenih, visoko izobraženi zaslužijo tudi 71% več kot tisti s srednješolsko izobrazbo.

Prednosti terciarne izobrazbe

Odraslim (25–64 let) v Sloveniji se pridobitev terciarne izobrazbe izplača, saj je bilo v letu 2016 med njimi 85 % zaposlenih, med tistimi s srednješolsko izobrazbo pa 71 %. Razlika v zaposlenosti je bila večja kot v povprečju v državah OECD in EU22, kjer je med odraslimi s terciarno izobrazbo zaposlenih 84 %, med tistimi s srednješolsko izobrazbo pa 75 % v OECD in 74 % v EU22.  

Terciarna izobrazba v Sloveniji je še vedno povezana z visoko dodano vrednostjo pri plači, saj terciarno izobraženi zaslužijo 71 % več kot srednješolsko izobraženi delavci.

Prednost terciarne izobrazbe odraslih (25–64 let) se kaže tudi v boljšem plačilu za delo. Slovenija se je v letu 2015 uvrščala med države, pri katerih je najvišji finančni donos na doseženo terciarno izobrazbo (stari 25–64 let), saj so terciarno izobraženi v povprečju zaslužili 71 % več kot srednješolsko izobražene . Delavci z manj kot srednješolsko izobrazbo pa so zaslužili 20 % manj kot srednješolsko izobraženi. Višji donos pri plači terciarno izobraženega delavca so med državami OECD zabeležili le v ZDA, Mehiki, Čilu in na Madžarskem.

Visokošolsko izboraženi v povprečju zaslužijo 71% več kot tisti s srednjo šolo.

Medgeneracijska izobrazbena mobilnost

Medgeneracijska izobrazbena mobilnost predstavlja spremenjeno doseženo izobrazbo posameznika v odnosu na izobrazbo njegovih staršev in je eden od kazalnikov pravičnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja.

V Sloveniji se je povečala medgeneracijska izobrazbena mobilnost navzgor, saj se je statistično pomembno (za 10 odstotkov) povečal delež odraslih, starih 30–44 let (16 %), ki so dosegli visokošolsko izobrazbo, čeprav je njihovi starši niso imeli, v primerjavi z generacijo odraslih starih od 45 do 59 let (6 %).

 Ne spreglejte ponudbe najsodobnejših visokošolskih programov v Sloveniji, ki temeljijo na aktualnosti, praktičnosti in celostni podpori med študijem.

Vir:

Internetni vir http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en (Dostop, 19.9.2017)

Nazaj na seznam Print