Domov > Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Online študij

Kako poteka online študij?

Študirali boste v virtualnem učnem okolju, s pomočjo forumov, klepetalnic, wikijev, družbenih omrežjih in drugih spletnih orodjih, kar vam omogoča, da boste ves čas povezani s študijskimi kolegi. Da se boste lahko v enem trenutku posvetili vsebini enega predmeta, se le-ti izvajajo eden za drugim. Naloge in druge študijske obveznosti (seminarsko, projektno delo, analize, poročila, vmesni testi …), boste opravljali sproti, samostojno ali v timu. Študijska gradiva so v elektronski obliki, zato so vedno dostopna in so vključena v ceno šolnine.

Podrobnosti, zakaj je online študij prava izbira, kakšne so prednosti in kako poteka najdete na spletni strani.

Prepričajte se, kako zanimiv in učinkovit je lahko online študij - omogočamo vam brezplačni preizkus.

Kaj potrebujem za online študij?

Da boste lahko nemoteno študirali online bo dovolj že novejši računalnik z novejšo programsko opremo, nemoten dostop do interneta, slušalke in kamero.

Strojna oprema:

  • dostop do interneta (širokopasovna povezava s hitrostjo najmanj 1 / 0.5 Mbps)
  • osebni ali prenosni računalnik (minimalne zahteve: CPU 1.2 MHz, RAM 1 GB)
  • slušalke z mikrofonom
  • spletna kamera (zunanja, USB)

Programska oprema:

  • operacijski sistem: Windows (8, 7 ali Vista) ali Mac (OS X 10.6 ali več)
  • spletni brskalnik: Internet Explorer (10 ali več), Firefox, Chrome ali Safari (6 ali več)
  • Java 1.7
  • Flash Player
  • pregledovalnik PDF dokumentov (Adobe Reader ali drugi)
Koliko časa online študij že poteka v Sloveniji?

DOBA v Slovenski prostor z mednarodno akreditiranim online študijem že 15 let prinaša svetovne trende. Sodoben, kakovosten in tehnološko podprt online študij na DOBI, še zmeraj kot edina institucija v Sloveniji, izvajamo v celoti online.

Kakšne so prakse online študija v tujini?

Online študij ima v svetu dolgo tradicijo, izvajajo ga odprte univerze, ki so specializirane za izvajanje te oblike študija (to so tako imenovane odprte univerze -Open Universities -  ali virtualne univerze). Med največje v Evropi sodijo odprte univerze v Veliki Britaniji, Španiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Turčiji. Zmeraj bolj pa se z online izvajanjem svojih programov, zaradi globalnih trendov, spogledujejo tudi tako imenovane klasične univerze (kot npr. Oxford, Harvard, Standfor).

V Sloveniji žal še ni zakonskega okvirja za ustanovitev odprtih univerz.

Koliko študentov po podatkih študira online?

Po  podatkih OECD v Evropi študira 1.450.000 študentov online ali v povprečju 23 % vseh študentov. V ZDA in Kanadi  6.500.000 online študentov ali v povprečju 35 % vseh študentov. V Aziji 4.000.000 online študentov ali v povprečju 21 % vseh študentov. In v Avstraliji in Oceaniji  870.000 online študentov ali v povprečju 14 % vseh študentov.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo do leta 2025 na svetu med 30 in 80 milijoni študentov, ki bodo študirali online. (vir: OECD, 2011).

Ali so programi online študija akreditirani enako kot programi klasičnega študija?

Vsi programi, ki jih na DOBA Fakulteti izvajamo, tudi v načinu online študija, so akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo. 16. februarja 2012 je Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva (NAKVIS)  podaljšala akreditacijo visokošolskemu strokovnemu programu Poslovanje za sedem let, ki ga izvajamo tako v klasični obliki kot online študij.

Ali je diploma zaključenega klasičnega študija enakovredna diplomi online študija?

Vsi visokošolski programi so akreditirani tako za klasičen študij kot za online študij. Online študij je enakovreden klasičnemu študiju s popolnoma enakovrednimi standardi, cilji in vsebinami, samo način je drugačen.

Ali je možno, da bo v prihodnosti online študij popolnoma nadomestil klasični študij?

Online študij je le način študija, gre za izbiro in ne za nadomestilo klasičnemu študiju. Online študij je večinoma edini način pridobitve višje stopnje izobrazbe za vse, ki jim druge obveznosti ne omogočajo možnosti klasičnega študija. Na DOBA Fakulteti so to večinoma zaposleni, mlade mamice in športniki.

Za katera področja je najbolj primeren online študij?

Online študij je primeren za praktično vsa študijska področja, potrebno pa je oblikovati pravi model glede na značilnosti ciljne skupine in izbrati prave tehnologije za podporo modelu. Pri nekaterih študijih so skoraj obvezna kontaktna srečanja (npr. medicina, naravoslovne vede). Na DOBI smooblikovali model in izbrali tehnologije za podporo online izvajanju programov na področju poslovnih in upravnih ved.

Odločitev za izvajanje online študija zahteva na ustanovi, ki ga izvaja, celosten pristop: podporo študentom, usposobljen pedagoški kader, drugačno organizacijo dela, ustrezno IT podporo, in predvsem nenehen razvoj.

Spletni seminarji

Kaj je spletni seminar/webinar?

Spletni seminarji ali webinarji potekajo preko spleta, so virtualna in interaktivna srečanja v živo ob točno določeni uri. S prvim spletnim seminarjem se boste srečali, če se nam boste pridružili na online informativnem dnevu.

Kaj potrebujete za udeležbo na spletnem seminarju?

Potrebujete osebni računalnik, dostop do interneta in slušalke z mikrofonom, da boste lahko aktivno sodelovali.

Priznavanje znanj

Ali imam možnosti priznavanja predmetov iz druge fakultete?

Seveda, možnosti priznavanja so, v kolikor se vsebine predmetov ujemajo. Posamezni predmet se vam lahko prizna delno ali v celoti. Priznani predmeti ne znižujejo šolnine.

O priznavanju odloča Komisija za študentske zadeve, kamor pošljete prošnjo z ustreznimi dokazili (potrdilo o orpavljenih izpitih in potrjeni učni načrti). Priznavanje je možno tudi pred vpisom, a je plačljivo. O priznavanju vam bo svetovala Dina Potočnik, svetovalka za priznavaje ECTS. kontaktirate jo lahko na studijska.komisija@doba.si.

Prijava in vpis

Ali se lahko vpišem med letom?

Kandidati, ki ste zamudili redni vpis, imate možnost vključitve v posamezni predmet. Tako lahko že pred vpisom opravite katero od študijskih obveznosti. Za vključitev v posamezni predmet morate izpolnjevati enake pogoje, ki so predpisani za vpis. Lahko se vključite v predmete dodiplomskih programov ali podiplomskih magistrskih programov.

Več informacij

Koliko stane študij?

Stroške letnika je možno poravnati na več obrokov, brez obresti. Za hitre prijave pa nudimo vrsto popustov. Študi je investicija v prihodnost. Po podatkih anketiranja delodajalcev študentov DOBA Fakultete bo 75  % študentom diploma prinesla pozitivne spremembe na delovnem mestu. 

Strošek posameznega letnika je opredeljen s cenikom, ki ga potrdi Upravni odbor DOBA Fakultete.

- Vaša investicija za vpis v dodiplomski program

- Vaša investicija za vpis v magistrski program

Leta 1996 sem diplomiral/-a v višješolskem programu. V kateri letnik se lahko vpišem?

Z zaključenim programom višje šole, ki je bil sprejet pred letom 1994 se lahko vpišete lahko vpišete v 3. letnik naših dodiplomskih visokošolskih programov, brez diferencialnih predmetov in študij zaključite v enem letu.

Imam zaključen višješolski program Poslovni sekretar. V kateri letnik se lahko vpišem?

Z zaključenim programom višje šole, ki je bil sprejet po letu 1994 se lahko vpišete lahko vpišete v 2. letnik naših dodiplomskih visokošolskih programov, brez diferencialnih predmetov in študij zaključite v dveh letih.

Izvedba izbirnih predmetov in modulov

Ali se vsako leto izvajajo vsi izbirni predmeti in moduli?

Izbirni predmeti in predmeti izbirnega modula se izvajajo le v primeru, če je prijavljeno določeno število študentov.  Fakulteta si pridržuje pravico, da v primeru majhnega števila študentov sama opredeli izbirne predmete in module, ki jih bo izvajala.

Vrstni red izvedbe predmetov

Ali se predmeti izvajajo v vrstnem redu kot so zapisani v predmetniku?

Predmeti se ne izvajajo v zaporedju, kot so navedenem v predmetniku programa. Vse predmete, ki jih sicer morate do konca študija opraviti, boste tudi v roku študija imeli na vašem urniku.

Print

  1. * Obvezna polja