Domov > Povezovanje in raziskovanje

Povezovanje in raziskovanje

DOBA Fakulteta od začetka delovanja tesno sodeluje z lokalnim okoljem in z ustanovami doma in v tujini na osnovi jasne strategije:

Mednarodno sodelovanje in povezovanje je ena ključnih prioritet DOBA Fakultete, ki jo razvija in krepi na podlagi:

Raziskovanje

Temelji znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor so usmerjeni v izvajanje aplikativnih projektov, razvoj novih programov in v sodelovanje z ožjo in širšo regijo. Na področju razvojne in raziskovalne dejavnosti je pomemben cilj poglobiti in okrepiti raziskovalno in razvojno delo v različnih disciplinah družbenih in poslovnih ved, pa tudi v multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah.

Strateške usmeritve na področju znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela so:

Raziskovalno in razvojno delo poteka v okviru registrirane raziskovalne skupine Poslovni inštitut, ki je bil ustanovljen z namenom združevanja teorije in prakse, saj sodoben, bolonjsko usmerjen visokošolski študij zahteva tesno povezavo s prakso in mora biti podprt z raziskovalnim delom, v katerem sodelujejo tako učitelji, kakor tudi študenti.

Razvojno delo se izvaja v okviru centrov, kjer svoje znanje in izkušnje povezujejo raziskovalci in učitelji v okviru razvojnih projektov. Na šoli deluje 7 razvojnih centrov.

Vključevanje študentov, učiteljev in podjetij za prenos znanj in izkušenj med pedagoško in strokovno prakso.

Akademsko sodelovanje

Akademsko sodelovanje DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor z ostalimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji je predvideno na področjih izmenjave študentov in visokošolskih učiteljev, oblikovanja skupnih študijskih programov, raziskovanja in izmenjavi strokovnih izkušenj, študijskih gradiv, študijskih programov, programov izpopolnjevanja ter širitve sodelovanja.

Za učinkovito spodbujanje akademskega sodelovanja z drugimi visokošolskimi ustanovami in institucijami v Sloveniji ima DOBA Fakulteta sklenjen sporazum o akademskem sodelovanju s/z:

Print