Učitelji in raziskovanje

Znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Učitelji in raziskovanje

Raziskovalna dejavnost je ena temeljnih dejavnosti DOBA Fakultete, ki je gibalo mednarodnega sodelovanja in povezovanja fakultete z okoljem.

Temelji znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela na DOBA Fakulteti so usmerjeni v prijave in izvajanje domačih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, v razvoj novih programov, v organizacijo znanstvenih in strokovnih dogodkov, publiciranje in diseminacijo raziskovalnih rezultatov, vzpostavljanje povezovanja z gospodarstvom in vključevanje študentov v znanstveno raziskovalno delo na fakulteti.

S sistematičnim razvojem raziskovalne dejavnosti fakulteta neguje ustvarjanje novega znanja in prenos le-tega na študente, krepi svoje raziskovalne reference ter prepoznavnost in ugled fakultete v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Poslovni inštitut

Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na fakulteti poteka formalizirano znotraj Poslovnega inštituta, kjer delujeta registrirana skupina raziskovalcev in ožja raziskovalna skupina. Poslovni inštitut, ki je bil 3. marca 2005 vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij in je samostojna enota DOBA Fakultete, je bil ustanovljen z namenom združevanja teorije in prakse, saj sodoben visokošolski študij zahteva tesno povezavo s prakso in mora biti podprt z raziskovalnim delom.

Mednarodni in nacionalni projekti

DOBA Fakulteta redno prijavlja in izvaja domače in mednarodne raziskovalne ter razvojne projekte.

Seznam projektov

Znanstvena in strokovna revija Mednarodno inovativno poslovanje

DOBA Fakulteta Maribor izdaja strokovno in znanstveno e-revijo Mednarodno inovativno poslovanje. Revija predstavlja izvirna mnenja, izkušnje in izsledke domačih in tujih strokovnjakov teoretikov ter strokovnjakov iz prakse, hkrati pa ponuja različne poglede na izzive sodobne družbe. Glavni urednik revije je red. prof. dr. Rasto Ovin

Konference in simpoziji

Na DOBA Fakulteti za študente in širšo strokovno javnost vsako leto organiziramo aktualne znanstvene ali strokovne konference oz. simpozije, na katerih gostimo pomembne strokovnjake in znanstvenike iz Slovenije in tujine.

Vključevanje ŠTUDENTOV v znanstveno in razvojno delo

DOBA Fakulteta vključuje dodiplomske in podiplomske študente v znanstvenoraziskovalno delo v okviru raziskav visokošolskih učiteljev in v okviru razpisanih raziskovalnih tem fakultete. Študenti se pod mentorstvom visokošolskih učiteljev vključujejo v delo raziskovalne skupine tudi z magistrskimi nalogami.

Sodelovanje s podjetji

Vključevanje študentov v raziskovalno in strokovno delo na DOBA Fakulteti v veliki meri obsega projekte za gospodarstvo oz. delovno sredino, iz katere študenti prihajajo. Ker je večina študentov zaposlenih, izkoriščamo priložnost, da so tudi projektne in seminarske naloge oz. zaključne strokovne naloge študentov oblikovane kot uporabni projekti za organizacije, v katerih so zaposleni. S tem študenti najkakovostnejše uporabijo znanje, pridobljeno s študijem, v praksi.

Sodelovanje na razpisih

Študenti pripravljajo aplikativne naloge in raziskovalne projekte tudi v podjetjih, v katerih so zaposleni, in drugih organizacijah. Na Doba Fakulteti študente spodbujamo k pripravi takšnih nalog in projektov. Najboljši projekti študentov so predstavljeni v okviru dogodkov, ki jih organiziramo na DOBA Fakulteti in tudi zunaj. Mnogi od njih so nagrajeni.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo