Knjižnica in založništvo

Učitelji in raziskovanje

Knjižnica in založništvo

Knjižnica DOBA Fakultete je aktivna članica sistema COBISS. Namenjena je študijskim in pedagoškim potrebam študentov in predavateljev, odprta pa je tudi za zunanje uporabnike. Uporabnikom je na voljo več kot 16.000 enot knjižničnega in neknjižničnega gradiva s področja vzgoje in izobraževanja, ekonomije in drugih ved.

Knjižnica je prijazen delovni prostor, uporabnikom so na voljo računalniki z internetom ter čitalniška mesta za pregledovanje gradiva in serijskih publikacij. Uporabniki knjižnice imajo dostop do knjižničnega kataloga in do zaloge vseh drugih knjižnic po Sloveniji.

Člani knjižnice lahko uporabljajo gradiva drugih knjižnic iz Slovenije in tujine ali naročijo fotokopije ali elektronske verzije člankov iz revij, ki pri nas niso dosegljive.

Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik, ki je gradivo naročil, po veljavnem ceniku.

Založniška dejavnost DOBA Fakultete je usmerjena predvsem v izdajanje študijske literature za podporo izobraževalnemu procesu in objavljanju rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela.

Vpis in izposoja

Za študente DOBA Fakultete je članarina vključena v stroške šolnine, drugi uporabniki plačate šolnino po veljavnem ceniku.

Uradne ure

Čitalnica: Vsak dan od 8.00 do 16.00
Informacije o gradivu in izposoja: Ponedeljek, sreda: od 9.00 do 12.00, četrtek: od 12.00 do 16.00

Poslovanje knjižnice

Delo knjižnice natančneje določa Pravilnik o poslovanju, vodilo za delo knjižničarjev je Etični kodeks. Knjižnica poleg klasične izposoje in uporabe čitalnice ponuja tudi druge storitve za svoje uporabnike. Med njimi sta izdelava bibliografije raziskovalcev in medknjižnična izposoja.

Bibliografije raziskovalcev

Za izdelavo osebne bibliografije mora avtor predložiti primarni vir. Osebno bibliografijo izdelujemo tudi zunanjim sodelavcem, vendar za izdelavo bibliografskih zapisov zaračunamo storitev po veljavnem ceniku.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo