Konference in simpoziji

Učitelji in raziskovanje

Konference in simpoziji

Za študente in širšo strokovno javnost organiziramo konference oz. simpozije, na katerih gostimo pomembne strokovnjake in znanstvenike iz Slovenije in tujine.

2018: Turn Innovative Ideas Into Reality, mednarodna konferenca

DOBA Fakulteta Maribor, v sodelovanju s FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance Industry from Graz, Austria, in Fakulteto za management, Univerza na Primorskem organizira 8. Mednarodno znanstveno konferenco »Turn Innovative Ideas Into Reality«, ki bo potekala v Mariboru, 12. in 13. novembra 2018. 

 

 

 

2017: Pametna mesta – mesta danes in jutri, mednarodna konferenca. Povabili smo globalne eksperte, ki so delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Kar 74 udeležencem iz podjetij, občin, visokošolskih ustanov in različnih medijskih hiš so na osnovi praktičnih rešitev in primerov v svetu razkrili, KAJ je treba spremeniti, KAKO kreirati politike in KAKO uvajati spremembe. Konferenco je odprla Violeta Bulc, dolgoletna visokošolska učiteljica, danes evropska komisarka.

2013: The Future of work and Learning, 11. april. Mednarodni simpozij, ki smo ga organizirali v sodelovanju z mrežo Knowledge Economy Network iz Bruslja, je bil namenjen spodbujanju stalnega dialoga med akademiki in praktiki iz gospodarstva in negospodarstva za oblikovanje smernic za nadaljnji razvoj kompetenc, izobraževalnih vsebin in načinov izvajanja visokošolskih programov, ki jih ponujajo poslovne šole.

2012: Dinamično podjetništvo za rast gospodarstva – Spodbujanje trajnostne rasti za blagostanje in nova delovna mesta, 7. maj. Namen konference je bil spodbuditi dialog med gospodarstvom in visokim šolstvom za celovit pristop k oblikovanju takšnih programov in vsebin, ki bodo pomagali podjetnikom, ki vodijo dinamična, hitrorastoča podjetja, da bodo lažje zagotovili dolgoročno vzdržno rast in prehod iz malega podjetja v profesionalno vodeno rastoče podjetje ter pri tem upoštevali dejavnike trajnostnega razvoja.

2011: Biti konkurenčen na svetovnem trgu – Z vseživljenjskim izobraževanjem internacionaliziramo podjetja, 9. junij. Namen konference je bil odgovoriti na izzive okolja ter spodbuditi razvoj in vključevanje v programe vseživljenjskega izobraževana s področja internacionalizacije poslovanja, ob tem pa prikazati nekatere možnosti vseživljenjskega izobraževanja za uspešno internacionalizacijo slovenskih podjetij z namenom stalnega vlaganja v znanje, v izpopolnjevanje in učenje za poslovanje s tujino, in to ne le na področju poslovanja, ampak tudi na drugih področjih: pri komuniciranju, znanju jezikov, poznavanju različnih kultur, navad in običajev.

2010: Vloga visokega šolstva pri oblikovanju družbe sodelovanja in ustvarjanja, 10. junij. Namen konference je bil prispevati k večjemu zavedanju pomena vloge visokega šolstva za razvoj družbe sodelovanja in ustvarjanja ter vloge pri preoblikovanju družbe v smeri trajnostnega razvoja in dolgoročne, na znanju in modrosti zasnovane mednarodne konkurenčnosti.

2009: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu, 19. junij. Namen konference je bil razširjanje informacij o dobrih praksah v visokem šolstvu in tudi na drugih ravneh izobraževanja, ozaveščanje javnosti, spodbujanje razprav o inovativnosti in ustvarjalnosti kot ključnih kompetencah, ki jih morajo razvijati vse ravni izobraževanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo