Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

izr. prof. dr. Andrej Kovačič

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

andrej.kovacic@net.doba.si

Nosilec dodiplomskega predmeta: Komuniciranje in nove tehnologije

Nosilec magistrskega predmeta: Korporativno komuniciranje, Cenovne strategije in oblikovanje cen

Dr. Kovačič je direktor znanstvene založbe Vega in podjetja CEOS, pri katerem je v zadnjih desetih letih opravil več sto raziskav in svetoval ali vodil večje število slovenskih podjetij. Izkušnje ima tudi na vodstvenih položajih v Nemčiji, Sloveniji in Angliji (Salesianer Miettex, RE Invest, AXA Insurance). Kot trener letno naredi več kot 350 ur treningov.

Najbolj aktiven je na področju oglaševanja, medijev in pismenosti, coachinga in terapij ter komunikacijskih tehnik pri javnem nastopanju, prodaji, scriptingu in politični komunikaciji.

Doc. dr. Andrej Kovačič (1975) je pridobil univerzitetno izobrazbo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magisterij iz CRM na univerzi Humboldt v Berlinu in doktorat s področja merjenja učinkov oglaševanja na FUDŠ v Novi Gorici. Je avtor več akademskih in strokovnih člankov in proaktivnih komunikacijskih tehnik. Kot trener letno naredi več kot 350 ur treningov na štirih fakultetah in v več podjetjih. Je aktiven coach, terapevt in filantrop (več informacij: www.andrejkovacic.com).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo