Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

dr. Bojana Zadravec

Delovno mesto

višja predavateljica

E-mail

bojana.zadravec@net.doba.si

Nosilka predmetov: Javna uprava in poslovanje javnega sektorja

Dr. Bojana Zadravec je po končani Visoki upravni šoli nadaljevala magistrski in doktorski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Obe njeni deli, magistrska naloga z naslovom Osebno ime – osebnostna pravica posameznika in doktorska disertacija Osebni status posameznika – kritični preudarek naše in evropske pravne ureditve, sta povezani s predmetoma, ki ju poučuje. Z obema predmetoma pa ju veže tudi njeno delo v državni upravi.

Osebni status posameznika, liberalizacija in harmonizacija predpisov na tem področju, poenostavitev upravnih postopkov in njihovo približevanje strankam so teme, s katerimi se ukvarja predavateljica. Svoja razmišljanja, mnenja in predloge objavlja doma in v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji in Švici. S sodelovanjem na kongresih matičark in matičarjev v 10 evropskih državah predavateljica sooblikuje predloge za harmonizacijo predpisov na področju osebnega statusa v Evropi.

Predmeta, katerih nosilka je, pomembno vplivata na naše življenje v ožji in širši skupnosti. Javna uprava omogoča delovanje države. Bolj ko poznamo njeno delovanje, bolj lahko nanj vplivamo in ga sooblikujemo. Pravna pravila nam povedo, kakšne so naše pravice in kakšne naše obveznosti. Z etičnim ravnanjem pa pomembno prispevamo h kvaliteti sobivanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo