Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag. Brigita Kruder

Delovno mesto

predavateljica

E-mail

brigita.kruder@net.doba.si

Nosilka predmeta: Metode dela z različnimi ciljnimi skupinami, Planiranje, organizacija in menedžment izobraževanja

»Končan dodiplomski študij biologije in kemije na Pedagoški fakulteti UM mi je prinesel prvo zaposlitev v osnovni šoli. Na tem delovnem mestu je še posebno prišlo do izraza uporabno znanje, ki sem ga pridobila na raziskovalnem področju limnologije. Posebej me je zanimal makrozoobentos. Z raziskovalno skupino (pa tudi sama) sem obredla vodotoke Ščavnico, Pesnico, Bistrico in še kak 'potoček'. Za raziskavo potoka Bistrica sem prejela Kidričevo nagrado in zlati znak Univerze v Mariboru. Po enem letu poučevanja sem sprejela zaposlitev na Katedri za biologijo PF v Mariboru. Specialna didaktika biologije, predvsem pa metode poučevanja biologije in naravoslovja so bile premet magistrskega dela pa tudi predmet proučevanja in prenašanja znanja na študente naslednjih sedem let. Za kratek čas sem se preizkusila kot svetovalka pri Zavodu za šolstvo RS in nato začela opravljati sedanje delo. Direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica se že od preloma tisočletja. Andragogike se lotevam kot razmišljujoči praktik, aplikativno, ter v svojo prakso vodenja podjetja, ljudi, programov in razvijanja novih idej skušam vplesti vse znanje, ki sem ga pridobila na karierni poti. Skušam aktivno sooblikovati izobraževanje odraslih kot članica Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih in nekaterih drugih organov, kjer menim, da lahko prispevam.

Različna področja profesionalnega delovanja so mi dala širino, s katero se lotevam izzivov, ki jih predme postavlja moje delo. Izjemno pomembno je name vplivalo dejstvo, da sem pridobila profesionalne izkušnje po vsej šolski vertikali. Vseživljenjsko učenje zame ni dnevna krilatica, pač pa način življenja, tudi mojega. Težko si predstavljam, da bom kdaj delala v svojem prvem poklicu, za katerega sem se usposobila (zdravstveni tehnik), lažje si predstavljam, da si bom omislila kakega novega, za katerega danes še nimamo imena.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo