Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr.Danijela Brečko

Delovno mesto

docentka

E-mail

danijela.brecko@net.doba.si

Nosilka predmeta: Izobraževanje in kadrovski menedžment

»Izobraževanje je še vedno najbolj učinkovita intervencija in preizkušeno kadrovsko orodje za povečanje produktivnosti in uspešnosti. Pri tem pa se je treba zavedati, da znanje hitro zastareva, v povprečju zastari v treh do petih letih, na nekaterih področjih še prej. Zato pri kadrovskem menedžmentu vselej znova iščemo načine za izboljšanje učinkovitosti izobraževanja. Pri svojem raziskovalnem delu razvijam nove pristope za merjenje učinkovitosti izobraževanja kot tudi nove oblike in metode izobraževanja. Moje raziskave in 20-letno delo v praksi kažejo, da je izobraževanje močno prepleteno s kariernim razvojem in da je naša izobraževalna pot tudi karierna pot, zato posebno pozornost posvečam razvoju učinkovitega individualnega in kariernega načrta. S pridobljenimi znanji pri predmetu Izobraževanje in kadrovski menedžment boste med drugim lahko pomagali razvijati talente ter učinkovito načrtovati izobraževanje in karierno pot.«  

Ključno sporočilo predmeta: »Izobraževanje je najbolj varna investicija v prihodnost. Upravljanje sprememb je namreč nenehno potovanje po učni krivulji, pri čemer ustvarjamo novo znanje in novo vrednost! To je pravo mojstrstvo upravljanja znanja.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo