Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag.Franci Pivec

Delovno mesto

višji predavatelj

E-mail

franci.pivec@net.doba.si

Nosilec predmeta: Država, družba in etika

Rojen v Olimju leta 1943., je maturiral na celjski gimnaziji ter diplomiral iz filozofije in sociologije na ljubljanski filozofski fakulteti. Pri petdesetih se je došolal z magisterijem iz informacijskih znanosti na zagrebški filozofski fakulteti. Že v devetdesetih je opravil online študij o načrtovanju učbenikov pri UNESCO-IIEP v Parizu. O organizaciji in upravljanju visokega šolstva se je izpopolnjeval na univerzah v ZDA. Zaposlen je bil v visokem šolstvu kot predavatelj (PAM, VAŠ, DOBA), večinoma pa na vodilnih mestih v univerzitetni administraciji (glavni tajnik UM), ter v informacijski dejavnosti  (Inštitut informacijskih znanosti IZUM). Nekaj let je bil v politiki, tudi  kot 'minister' za šolstvo v prejšnji državi in kot poslanec prvega parlamenta samostojne Slovenije, ko je vodil Odbor za znanost in tehnologijo. Bil je urednik ali član uredništev strokovnih časopisov (Naši razgledi, Časopis za kritiko znanosti, Ideje, Dialogi, Organizacija znanja itd..), v strokovnih telesih Vlade RS (Svet za visoko šolstvo, Upravni odbor ARRS, Nadzorni odbor JSKD) ter v vodstvih slovenskih(SD Informatika) in mednarodnih strokovnih združenj (FID, IFIP). Deluje na različnih področjih civilne družbe, predvsem pa v kulturi, kjer je dlje časa vodil Zvezo kulturnih društev Slovenije. Bibliografija COBISS zajema okoli 400 objav v domačih in tujih strokovnih in znanstvenih časopisih ter nekaj samostojnih monografij ali poglavij v monografijah ter drugih publikacij. Za delovanje v javnem interesu je bil večkrat izbran za častnega člana (Andragoško društvo Slovenije, Zveza kulturnih društev Slovenije) in je prejel več odlikovanj in priznanj.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo