Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Jasna Murgel

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

jasna.murgel@net.doba.si

Nosilka dodiplomskega predmeta: Gospodarsko pravo EU

Nosilka magistrskega predmeta: Mednarodno gospodarsko pravo

Dr. Jasna Murgel je poslanka Državnega zbora RS. Pred nastopom mandata poslanke je bila sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru. Je docentka za mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno znanstveno delo je posvečeno mednarodnemu javnemu pravu, zlasti varstvu človekovih pravic in pravic manjšin ter prepovedi diskriminacije.

Predmet Mednarodno gospodarsko pravo je namenjen spoznavanju pravne ureditve gospodarskih subjektov, ki poslujejo na ozemlju različnih držav, in vnaprejšnjemu predvidevanju morebitnih situacij, ki se lahko zgodijo med subjekti iz različnih držav, z namenom izogniti se sporom oziroma jih rešiti čim hitreje in s čim manj stroški.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo