Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Jasna Murgel

Delovno mesto

docentka

E-mail

jasna.murgel@net.doba.si

Nosilka predmetov: Gospodarsko pravo EU

Dr. Jasna Murgel je poslanka Državnega zbora RS. Pred nastopom mandata poslanke je bila sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Mariboru. Je docentka za mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno znanstveno delo je posvečeno mednarodnemu javnemu pravu, zlasti varstvu človekovih pravic in pravic manjšin ter prepovedi diskriminacije.

Pri predmetu Gospodarsko pravo EU se bodo študenti spoznali z osnovami pravnega reda Evropske unije in delovanja njegovih institucij, kar jim bo omogočilo uporabo tega prava v praksi – pri opravljanju dejavnosti kot tudi v vsakdanjem življenju.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo