Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

pred. mag. Klemen Žibret

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

klemen.zibret@net.doba.si

Nosilec predmetov: Vodenje in ravnanje z ljudmi, Organiziranje in menedžment

Mag. Klemen Žibret je po izobrazbi magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Njegove delovne izkušnje se navezujejo na opravljanje vodstvenih in vodilnih delovnih mest v gospodarstvu na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja človeških virov ter razvoja zaposlenih. Od leta 2011 je direktor kadrovskega področja v večjem proizvodnem podjetju. Prav tako je član v strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje menedžmenta in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, inovativnosti, komunikacije in pisarniškega poslovanja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo