Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

lekt. Kristina Mlinarič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

kristina.mlinaric@net.doba.si

Nosilka predmeta: Poslovni tuji jezik – drugi tuji jezik (angleški jezik)

»Študij angleščine in nemščine sem zaključila leta 2000, ko sem diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru. V svojem desetletju sodelovanja z Dobo sem poučevala v jezikovnih programih, na višji strokovni šoli in na fakulteti, poučevala sem v tradicionalni obliki študija in v študiju na daljavo, in sicer nemščino in angleščino. V času svojega službovanja pri Dobi sem med drugim opravljala vlogo Erasmusove koordinatorice, sodelovala sem tudi pri prvi izvedbi virtualne mobilnosti kot mentorica. Moje znanstvenoraziskovalno delo je bilo povezano z mojimi področji dela, predvsem z uporabo IKT in virtualno mobilnostjo.

Trenutno sodelujem z DOBA Fakulteto v študiju na daljavo pri predmetu Poslovni tuji jezik – drugi tuji jezik (angleščina). Kot že ime predmeta sporoča, študenti stremijo k obvladovanju temeljne jezikovne spretnosti v angleškem jeziku, uporabi besedišča splošno pogovornega in temeljnega poslovnega jezika, sporazumevanju v enostavnih poslovnih okoliščinah in oblikovanju enostavnejših dopisov ter razvijajo skrb za kulturo jezika in kulturo sporazumevanja.

Sicer pa sem od leta 2008 zaposlena pri Centru za sluh in govor Maribor, zato je moje raziskovalno delo zdaj bolj vezano na specifiko poučevanja otrok z izgubo sluha in govorno-jezikovnimi motnjami.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo