Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

Lea Burjan

Delovno mesto

lektorica

E-mail

lea.burjan@net.doba.si

Nosilka predmeta: Poslovni tuji jezik – drugi tuji jezik (nemški jezik)

Lea Burjan je zaključila študij nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Diplomsko delo je pripravljala kot štipendistka ÖAAD v okviru enoletnega študija na Univerzi na Dunaju. Takoj po končanem študiju se je zaposlila kot projektna asistentka, prevajalka in tolmačka za nemški jezik pri evropskem projektu PHARE na Ministrstvu za notranje zadeve. V letih 2001 in 2002 je poučevala nemški jezik na Policijski akademiji v Ljubljani in bila nekaj let zaposlena na področju mednarodnega sodelovanja pri slovenski Policiji. Od leta 2006, ko se je odločila za samostojno pot, deluje kot svobodna prevajalka in tolmačka za nemški jezik.

Leta 2007 je uspešno opravila test in pridobila akreditacijo za delo v institucijah EU. Poleg tega deluje kot sodna tolmačka za nemški jezik in kot predavateljica lektorica za prevodoslovje – nemški jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno je tudi študentka doktorskega študija Družboslovje in humanistika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svoji doktorski disertaciji namerava podati sintezo sodnega tolmačenja v slovenskem prostoru, ki v znanstvenem okolju ostaja zapostavljeno.

Na DOBA fakulteti je nosilka predmeta Poslovni jezik – drugi tuji jezik (nemški jezik), katerega cilj je, da študenti usvojijo osnovne kompetence poslovnega sporazumevanja v nemškem jeziku.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo