Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Lidija Robnik

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

lidija.robnik@net.doba.si

Nosilka predmeta: Računovodstvo

Svetuje direktorjem in računovodjem, je urednica Računovodskega praktikuma in sodeluje na mednarodnih konferencah. Zaposlena je bila v praksi na področju industrije, gradbeništva in bančništvu, kjer je bila direktorica ekonomike, financ in računovodstva. Danes je samostojna podjetnica in zasebna višja šolska predavateljica. Področja, ki jih pokriva in je zadnje imenovana, so finance, računovodstvo in davki. Predava na višjih, visokih šolah in fakultetah. Ima licenco Državnega izpitnega centra za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije NPK. Je knjigovodja in računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode ter svetovalka pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenija v strokovni reviji Podjetnik.

»Študentom želim na praktičen način predstaviti pomen in vlogo računovodstva, ki je potrebno za vodenje podjetništva. Prav tako je pomembno za vodenje osebnih financ in mesečnega pregleda stroškov in dohodkov vsake fizične osebe.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo