Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Marina Letonja

Delovno mesto

visokošolska učiteljica in vodja mednarodnega sodelovanja

E-mail

marina.letonja@net.doba.si

Nosilka predmeta: Družinsko podjetništvo

Magistrirala je iz ekonomskih znanosti s področja računovodstva, doktorsko nalogo dela na področju družinskega podjetništva in inovacijskega menedžmenta. Ima dolgoletne izkušnje kot raziskovalka in svetovalka za področje podjetništva na Ekonomskem inštitutu Maribor ter kot predavateljica in raziskovalka na GEA Collegeu, Fakulteti za podjetništvo. Svetovalne izkušnje v MSP je pridobila pri številnih domačih in tujih projektih (PHARE, PHARE UIP, Maribor jutri, AIDA, Leonardo – Fementre, Solocom, Leonardo/Erasmus Mobility, AISP, InnoCreative, Japti, ACROSSEE, COFFE). Podjetniško znanje je nabirala na številnih usposabljanjih doma in v tujini (ZDA, Velika Britanija in Nemčija). Je avtorica in soavtorica, urednica več študij primerov ter prispevkov v gradivih za študente, učbenikih, zbornikih, priročnikih in revijah za podjetnike. Tekoče obvlada angleški, nemški in hrvaški jezik. Na Fakulteti za podjetništvo je habilitirana v višjo predavateljico za področje podjetništva. Predava in vodi vaje pri predmetih Podjetništvo, Poslovni načrt (nosilka predmeta) in Ekonomika poslovanja. Na DOBA Fakulteti je nosilka predmeta Družinsko podjetništvo (online). Sodeluje pri raziskavah na področju podjetništva – družinskega, etničnega, bio-tech podjetništva, inovacijskega menedžmenta, tveganega kapitala.

Družinsko podjetništvo in družinska podjetja so s svojo dolgoročno usmerjenostjo pomemben element stabilnosti gospodarstva in so vir bogastva resničnih podjetniških praks družbene odgovornosti. Zato je smiselno in potrebno poglabljanje znanj o družinskih podjetjih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo