Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Marko Divjak

Delovno mesto

docent

E-mail

marko.divjak@net.doba.si

Nosilec predmetov: Komunikacija in medosebne kompetence


Po opravljeni diplomi iz psihologije se je zaposlil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot strokovni sodelavec na mednarodnem znanstveno-raziskovalnem projektu CAST – Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety. Obenem je sodeloval s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki danes deluje pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer pri različnih projektih na temo prometne varnosti. Leta 2008 se je zaposlil v podjetju Interstat d.o.o. kot raziskovalec in se pričel profesionalno ukvarjati s tržnimi in javnomnenjskimi raziskavami. V podjetju je od februarja 2011 do avgusta 2016 opravljal vlogo direktorja. Leta 2011 je doktoriral iz prometne psihologije, z disertacijo z naslovom »Presoja učinkovitosti preventivnih akcij v prometu«. Med leti 2009 in 2014 je sodeloval z Oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru kot asistent pri predmetu Zaznavni procesi. Sodelovanje z Doba Fakulteto sega v leto 2010; od leta 2013 naprej je nosilec predmeta Metode poslovnega raziskovanja, v lanskem študijskem letu pa je prevzel še nosilstvo predmeta Raziskave trga. Septembra 2016 se je redno zaposlil na Doba Fakulteti kot visokošolski učitelj in razvojno raziskovalni sodelavec. Poleg metodološko-raziskovalnih predmetov bo v prihodnje poučeval tudi predmete, povezane s komuniciranjem in veščinami prodaje.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo