Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag. Martina Trbanc

Delovno mesto

predavateljica

E-mail

martina.trbanc@net.doba.si

Nosilka predmeta: Marginalne družbene skupine

Martina Trbanc je magistrica sociologije (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede) in kot strokovna raziskovalna sodelavka zaposlena na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV). Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v proučevanje socialnih sistemov, socialne politike in ukrepov, revščine in socialne izključenosti, socialnega položaja različnih družbenih skupin ter kazalnikov družbene blaginje. Zlasti jo zanimata analiza politik in ukrepov na področju socialnega varstva ter povezava tega s socialnim položajem ljudi, na tem področju na IRSSV vodi tudi skupino, ki pripravlja letno študijo o socialnem položaju v Sloveniji.

V preteklosti je skoraj dvajset let delala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani kot pedagoška asistentka in raziskovalka. Več let je bila nacionalna korespondentka za Evropski observatorij delovnih pogojev pri Evropski fundaciji za proučevanje življenjskih in delovnih razmer. Sodelovala je tudi v EU-mreži neodvisnih ekspertov za socialno izključenost (priprava poročil). Pozneje je bila štiri leta zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS kot vodja Sektorja za analize in razvoj v Direktoratu za socialne zadeve. V času zaposlitve na ministrstvu je bila nadomestna članica evropskega Odbora za socialno zaščito iz Slovenije in članica evropske Podskupine za kazalnike Odbora za socialno zaščito.

»Pri predmetu Marginalne družbene skupine le-te proučujemo v kontekstu razumevanja osnovnih socioloških konceptov in pojmov (družbena neenakost, revščina, socialna izključenost, marginalnost) ter sprememb sodobnih socialnih sistemov in poudarkov socialnih politik, ob tem pa ugotavljamo, kako se položaj marginalnih skupin spreminja in kako se spreminjajo politike in ukrepi, ki jih naslavljajo. Ključno sporočilo predmeta: Za uravnotežen družbeni razvoj sta nujni družbena povezanost in socialna vključenost vseh družbenih kategorij in skupin, tudi tistih, ki so zaradi kombinacije različnih okoliščin in značilnosti pogosto odrinjene na družbeno obrobje. Da bi to dosegli, je treba dobro poznati problematiko posameznih marginalnih skupin in njihove potrebe ter ukrepe, s katerimi jih lahko socialna (in druge) politika naslavlja.« 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo