Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

viš. pred.Pedja Ašanin Gole

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

pedja.asanin-gole@net.doba.si

Nosilec predmetov: Strateško načrtovanje odnosov z javnostmi, Krizno komuniciranje in menedžment nevarnosti, Socialni marketing, Interno komuniciranje, Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost

Pedja Ašanin Gole je visokošolski učitelj na DOBA Fakulteti. Po končanem univerzitetnem študiju politologije na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani (in vzporednem študiju ekonomije) je nadaljeval podiplomski študij javnega menedžmenta na Fakulteti za družbene vede, v okviru katerega je za magistrsko delo raziskoval strateško načrtovanje odnosov z javnostmi v javnem sektorju. Trenutno je na isti fakulteti doktorski kandidat pri študiju humanistike in družbenih ved, raziskuje pa razmerja med upravljanjem tem, vladovanjem (governance) in odnosi z javnostmi.

V Cobissovi bazi je zabeleženih več deset njegovih znanstvenih, strokovnih in uredniških del, v več kot 22 letih praktičnih izkušenj pa se je specializiral za upravljanje javnih tem in kriznega komuniciranja, za strateško načrtovanje komuniciranja in strateški marketing. Praktične strokovne izkušnje je pridobival kot svetovalec za odnose z javnostmi in vodja sektorja za organizacijsko komuniciranje v DDC, Družbi za državne ceste (danes DRI, upravljanje investicij), kot direktor področja za komuniciranje in strateški marketing v Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji ter samostojni svetovalec in vodja projektov v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije tako za javni kot zasebni sektor in mednarodne organizacije, med drugim tudi kot svetovalec predsednika Makedonije za strateško komuniciranje. Strokovno so ga najbolj zaznamovale izkušnje iz vodenja komuniciranja največjega slovenskega investicijskega gospodarskega projekta, nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (1994–2006).

Na lastnih izkušnjah je prepoznal, da je kredibilne, dolgoročno uspešne in vzajemno koristne odnose med organizacijami in njenimi okolji mogoče ustvarjati le z razvojem medsebojno odprtega, proaktivnega in načrtovanega delovanja, kar je izjemno pomembno zlasti v kriznih in konfliktnih okoliščinah, proti katerim ni imuna prav nobena organizacija. To je tudi bistvo vsebine obeh predmetov, katerih nosilec je na DOBA Fakulteti, na kateri predava od leta 2010. Od leta 2012 je tudi gostujoči predavatelj na podiplomskem študiju na Visoki šoli za novinarstvo in odnose z javnostmi v Skopju, kjer je nosilec predmetov Strateško komuniciranje in liderstvo ter Menedžerske veščine v komunikacijskem menedžmentu.

Je član IABC (International Association of Business Communicators s sedežem v San Franciscu) in IABC Club 500, soustanovitelj slovenske sekcije IABC, ki ji je predsedoval, ambasador PRSS (Slovenskega društva za odnose z javnostmi), ki mu je prav tako predsedoval, in častni član Društva Srbije za odnose z javnostmi. Je soustanovitelj Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ), osem let je bil tudi njen programski direktor, in edine regionalne strokovne konference o odnosih z javnostmi v jugovzhodni Evropi (Proactive).

Za delo s področja poslovnega in tržnega komuniciranja je prejel več domačih strokovnih nagrad (med njimi posebno nagrado za dosežke pri razvoju slovenske stroke za odnose z javnostmi, podeljeno ob 20-letnici Slovenskega društva za odnose z javnostmi, nagrado Effie za komunikacijsko učinkovitost, zlato ogledalo ipd.) ter tujih in mednarodnih priznanj (priznanje za prispevek k razvoju stroke za odnose z javnostmi v Bosni in Hercegovini, IABC Chapter Management Awards of Excellence – za profesionalni razvoj, komuniciranje in marketing, IABC Chapter Management Awards of Merit za profesionalni razvoj sekcije IABC Slovenija).

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo