Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag. Rudi Rumbak

Delovno mesto

višji predavatelj

E-mail

rudi.rumbak@net.doba.si

Nosilec predmetov: Kakovostni hotelski menedžment in Upravljanje trendov v turizmu

Mag. Rudi Rumbak se je začel aktivno ukvarjati s turizmom na začetku devetdesetih let, v obdobju, ko je postajal zdraviliški turizem nosilni segment slovenskega turizma. Poleg licence za podjetniškega in turističnega svetovalca je v devetdesetih letih pridobil tudi licenco za izvajanje kategorizacije nastanitvenih obratov. Na to temo je pripravil številne analize, razprave in strokovne članke, zadnji pet let pa je bil tudi zunanji svetovalec Slovenske turistične organizacije za področje elektronske kategorizacije. Kot gostujoči predavatelj je sodeloval s številnimi srednjimi, višjimi in visokimi šolami s področja gostinstva in turizma, za višješolskega predavatelja pa je imenovan pri predmetih s področja velnes turizma, velnesa in poslovanja hotelov.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo