Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

Ružica Petrovič

Delovno mesto

višja predavateljica

E-mail

ruzica.petrovic@net.doba.si

Nosilka predmetov: Organiziranje aktivnosti starejših, Medgeneracijsko povezovanje

Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., izkustvena družinska gestalt terapevtka (EAGT) in družinska mediatorka je 32 let zaposlena v socialnem varstvu na področju urejanja družinskih razmerij; področja dela so družinsko nasilje, spolne zlorabe otrok in mladostnikov, partnerska in družinska svetovanja.

Kot edukator, trener in supervizor je vključena v večje število preventivnih programov v zdravstvu, šolstvu in NVO. Projekti: Nasilje nad starostniki in možnosti ukrepanja – ESS, Urad za enake možnosti RS; Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitev kompetenc za preprečevanje nasilja v obdobju 2010–2012 (www.insem.si), ESS MŠŠ RS; izvajanje programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj – MNZ RS; »Odpravljanje tabuja – nasilje nad starejšimi ženskami v družini, prepoznavanje in ukrepanje, DAPHNE – Fakulteta za zdravstvene vede Maribor.

Na DOBA Fakulteti je od leta 2011 nosilka dveh predmetov: Medgeneracijsko povezovanje in Organiziranje aktivnosti starejših. Osnovni namen predmetov je prikaz možnosti sodelovanja med generacijami kot tudi rušenje tabujev o starosti. Študentje se pri predmetu učijo, kako širiti medgeneracijsko sodelovanje v skupnosti, formalizirati in organizirati oziroma prispevati k razvoju socialnih dejavnosti v okolju, v katerem živijo in delujejo.

Temeljno sporočilo študentom je, da je vsako obdobje v življenju pomembno. Koliko pa bo dejavno, je odvisno od nas samih.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo