Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

pred. dr.Sanja Sitar Surić

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

sanja.sitar-suric@net.doba.si

Nosilka predmeta: Organiziranje prostovoljnega dela in podporne mreže

Dr. Sanja Sitar Surić je doktorica socialnega dela, po predhodni izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna delavka in magistrica znanosti - smer Sociologija in socialno delo v skupnosti, z opravljenim strokovnim izpitom iz socialnega varstva in opravljenim izpitom iz splošnega upravnega postopka. Doktorsko delo je posvetila raziskovanju uporabe teoretskih konceptov socialnega dela v praksi centrov za socialno delo. Vrsto let je zaposlena je na centru za socialno delo, kjer je večji del časa posvetila delu na področju socialnega dela z družino, zaščiti otrok in preventivnim programov, vodila je tudi več skupin, namenjenim otrokom, mladostnikom in staršem, prav tako tudi projektov, namenjenih pomoči otrokom in družinam (prostovoljna in laična pomoč družinam, delavnice za starše, tabori za otroke in mladostnike, projekt Center socialno preventivnih dejavnosti). Od leta 2018 opravlja delo koordinatorice za preprečevanje nasilja in vodi interventno službo pri CSD.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo