Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

Sonja Šuligoj

Delovno mesto

lektorica

E-mail

sonja.suligoj@net.doba.si

Nosilka predmetov: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog (italijanski jezik), Jezik stroke in evropske dimenzije (italijanski jezik), Poslovni tuji jezik – drugi tuji jezik (italijanski jezik), Poslovni tuji jezik – tretji tuji jezik (italijanski jezik)

Diplomirala sem na Filozofski fakulteti v Ljubljani in po končanem študiju začela poučevati angleščino in italijanščino, najprej nekaj let v osnovni šoli, pozneje v srednji. »Moja prva izkušnja s poučevanjem odraslih je bila na Ljudski univerzi v Kopru, zdaj pa že vrsto let sodelujem z Dobo kot predavateljica in mentorica za italijanščino. Aktivna sem pri projektih prenove gimnazij, obogatenega učenja tujih jezikov in izobraževanja učiteljev. Sem članica ekspertne skupine za jezik stroke znotraj Konzorcija strokovnih gimnazij in članica predmetne komisije za splošno maturo. Znanje tujih jezikov je danes nepogrešljiva spretnost v osebnem in poslovnem sporazumevanju, poleg tega pa podira meje, nas zbližuje in bogati.«

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo