Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag. Suzana Cergol Mihelič

Delovno mesto

lektorica

E-mail

suzana.cergol-mihelic@net.doba.si

Nosilka predmetov: Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog – prvi tuji jezik I (nemški jezik), Jezik stroke in evropska dimenzija – prvi tuji jezik II (nemški jezik)

Mag. Suzana Cergol Mihelič je zaključila študij nemščine s književnostjo in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na podiplomskem študiju nemške stilistike se je kot štipendistka nemške in avstrijske vlade leto dni izobraževala v Nemčiji (Philipps-Universität Marburg) in Avstriji (Karl-Franzens-Universität Graz). Med letoma 1994 in 1997 je zastopala Slovenijo pri mednarodnem projektu Goethe Instituta Interkulturelle Landeskunde D-A-C-H. Leta 1998 je magistrirala iz nemške stilistike na Pedagoški fakulteti v Mariboru (danes Filozofska fakulteta).

Njena poklicna pot se je začela s poučevanjem nemškega jezika na Srednji tehnični strojni šoli v Mariboru. Med letoma 1995 in 2000 je bila zaposlena kot asistentka za nemški jezik na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Nadaljevala je kot višje- in visokošolska predavateljica pri zavodu Doba v Mariboru in postala vodja študijskih programov na Visoki poslovni šoli Doba Maribor. Trenutno se ukvarja s poučevanjem in prevajanjem tujih jezikov.

Od leta 2000 aktivno deluje na področju izobraževanja nemškega jezika in prevajanja pri visokošolskih zavodih v Sloveniji. Na DOBA Fakulteti je nosilka predmetov Poslovno komuniciranje in interkulturni dialog ter Jezik stroke in evropska dimenzija, pri katerih študenti usvojijo kompetence uspešnega in učinkovitega govornega in pisnega poslovnega in strokovnega sporazumevanja v nemškem jeziku ob upoštevanju interkulturnih posebnosti in evropske dimenzije komunikacije.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo