Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

pred. dr. Suzana Golobb Turk

Delovno mesto

predavateljica

E-mail

suzana.golobb-turk@net.doba.si

Nosilka predmetov: Profesionalni razvoj, Svetovanje za učenje in izobraževanje, Menedžment učenja in poučevanja, E-izobraževanje

Suzana Strmšek Turk je doktorica znanosti s področja socialne pedagogike, ki posameznika usmerja v refleksijo in analizo socialnih pojavov, institucij in strokovnega delovanja v socialnem kontekstu njegovega življenjskega prostora, v procesu vseživljenjskega učenja s poudarkom na medkulturnem in antidiskriminatornem delu.

Kot predavateljica se posveča poučevanju družboslovnih znanosti s področja socialne pedagogike in pedagoške psihologije. Študente usmerja v krepitev zavedanja, da človeški kapital predstavlja ključno orodje konkurenčne sposobnosti in prednosti, ter v izgradnjo kompetenčne profesionalne identitete. Skoraj dvajset let s preventivnim, razvojnim, kompenzatornim, vzgojnim in socialnopedagoškim pristopom dela s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja. Z uporabo aktivnih razvojnih procesnih pristopov in metod dela se ukvarja s svetovanjem in menedžmentom vseživljenjskega učenja, poučevanja in izobraževanja, poslovno komunikacijo, izkustvenim učenjem, motivacijo in ciljno usmerjenostjo posameznika, raziskovanjem samoučinkovitosti in samoregulacije učenja ter skupinsko dinamiko in e-izobraževanjem.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo