Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

viš. pred. mag.Tanja Kocjan Stjepanovič

Delovno mesto

višja predavateljica

E-mail

tanja.kocjan-stjepanovic@net.doba.si

Nosilka predmeta: Projektni menedžment in timsko delo

»Mnogokrat sem pri svojem delu naletela na naslednjo situacijo: vodja skupine ali podjetja je modroval, da se bodo zdaj lotili dela po principih projektnega vodenja in bo delo samo od sebe steklo bolje. Vsi bodo šli v šolo, se naučili projektnega dela in prihodnost je pod nadzorom. Pa je res? Nikakor ne!

Projektno vodenje in projektna organizacija dela ni nikakršna čarobna paličica, ki bi ohlapno skupino brez natančno določenih ciljev in načina komunikacije navzven in navznoter spremenila v tekoči trak za izvedbo projektov. Pravzaprav pomeni projektno vodenje največjo spremembo za tiste, ki projekt vodijo, in od njih tudi največ zahteva. Tu ni velike znanosti: razen skrbnega načrtovanja in upoštevanja vseh pogojev, ki jih postavlja okolje, zahteva namreč tudi veliko discipline pri spremljanju poteka projekta in predvsem stalno prilagajanje spremembam. In tega se lahko naučimo ...«

Povezave: Zavod Prava poteza: www.prava-poteza.si 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo