Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Tomaž Lešnik

Delovno mesto

docent

E-mail

tomaz.lesnik@net.doba.si

Nosilec predmeta: Poslovna matematika s statistiko

Dr. Tomaž Lešnik je univerzitetno diplomo pridobil na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, magisterij znanosti s področja davčnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru in doktorat s področja ekonomskih ved na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. V svojih strokovnih in znanstvenih člankih se ukvarja s področjem javnih financ, osredinja se predvsem na problematiko izpolnjevanja davčnih obveznosti kakor tudi na različne učinke fiskalnih politik s pomočjo matematično-statističnih metod. Poklicno je dejaven na področju načrtovanja, analiziranja in statistike. Na DOBA Fakulteti je nosilec predmeta Poslovna matematika s statistiko, kjer daje predvsem poudarek na praktično-uporabni vrednosti matematično-statističnih metod.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo