Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

dr. Urška Kežmah

Delovno mesto

predavateljica

E-mail

urska.kezmah@net.doba.si

Nosilka predmeta: Tržno pravo, Tržno in medijsko pravo

Mag. Urška Kežmah je nosilka predmeta Tržno pravo. Je okrožna sodnica in vodja pravdnega oddelka ter podpredsednica Okrožnega sodišča v Mariboru. Sodi na področju civilnega in gospodarskega prava. Njena bibliografija obsega več znanstvenih in strokovnih del. Je avtorica komentarja Zakona o pravdnem postopku s sodno prakso v treh delih. Kot raziskovalka sodeluje pri nacionalnih in evropskih projektih. Kot mediatorka deluje v programu sodišču pridružene mediacije pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Kot zunanja sodelavka sodeluje tudi v pedagoškem procesu Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kjer se vključuje v študijski proces pri predmetih Civilno procesno pravo, Dedno pravo in Nepravdno pravo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo