Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

lekt.Urška Petrič

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

urska.petric@net.doba.si

Nosilka predmeta: Poslovni jezik - drugi tuji jezik (italiljanščina)

Na Filozofski fakulteti v Mariboru je zaključila študij angleškega jezika s književnostjo in pedagogike, zatem pa na Filozofski fakulteti v Ljubljani še študij italijanstike in anglistike. Podiplomski študij nadaljuje na FTŠ Turistica v Portorožu na doktorskem programu Inovativni turizem.

Izkušnje na področju poučevanja, prevajanja in konsekutivnega tolmačenja je nabirala v gospodarstvu in negospodarstvu.

Leta 2007 je v okviru projekta Leonardo da Vinci v Rimu 6 mesecev poučevala angleški jezik, od 2008 do 2012 pa se je vsako leto, prav tako v Rimu, kot štipendistka Italijanskega inštituta za kulturo v Ljubljani udeleževala enomesečnih izobraževanj. Leta 2019 je v Gentu v Belgiji v okviru Erasmus+ programa sodelovala v projektu CoCOS (Co-creation in Learning), ki se osredinja na soustvarjanje učnih vsebin v višjem in visokem šolstvu ob podpori digitalnega okolja ter je eden od odgovorov na mnoge izzive v izobraževanju današnjega časa, ker omogoča kreativnost, razvijanje spretnosti, multidisciplinarno sodelovanje in učenje, ki ga vodi vsak posameznik sam.

Umberto Eco je nekoč rekel: "Kdor ne bere, bo pri sedemdesetih letih doživel eno samo življenje: svoje. Kdor bere, jih bo živel pet tisoč.” Podobno velja za tuje jezike. Kdor jih govori, spozna nešteto svetov.

Strokovni članki:

  • Individualno poučevanje angleškega jezika: učenec z disleksijo (2018)
  • Poučevanje angleškega jezika v primeru učenca z motnjami pozornosti (2018)
  • Innovations in Food Technology and Industry (2019)
  • Food Waste and Concepts of Food Waste Management (2019)
  • Usmerjenost v trajnostno proizvodnjo lesnih izdelkov in predelavo lesa v Italiji s poudarkom na inovativnih rešitvah (2019)
  • Strategija izkoriščanja biomase iz gozdarstva v energetske namene: primerjava Slovenije z Veliko Britanijo (2019)

Prispevek na mednarodni strokovni konferenci (BIC Ljubljana, 2019):

  • Bibione, severnoitalijansko letovišče kot primer dobre prakse pri iskanju inovativnih rešitev v turizmu (2019)
Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo