Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Urška Žugelj

Delovno mesto

docentka

E-mail

urska.zugelj@net.doba.si

Nosilka predmeta: Osnove človekovega razvoja v socialnem okolju

Dr. Urška Žugelj je svoj dodiplomski in podiplomski študij zaključila na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Po končanem študiju je nekaj let delala kot informacijski specialist za psihologijo. V svoji doktorski disertaciji se je ukvarjala s psihosocialno prilagoditvijo mladostnikov na kronično bolezen. Trenutno pa so njeni raziskovalni interesi usmerjeni v razvoj otrok, mladostnikov in družin v večkulturnih okoljih. Poučuje predmet Osnove človekovega razvoja v socialnem okolju. Cilj predmeta je vseživljenjski razvoj posameznika razumeti skozi povezanost s socialnim okoljem. Vsakdo izmed nas je del širšega okolja in je od njega eksistencialno odvisen.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo