Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag. Vesna Lešnik Štefotič

Delovno mesto

višja predavateljica

E-mail

vesna.lesnik-stefotic@net.doba.si

Nosilka predmetov: Elektronsko poslovanje, Osnove informatike, Poslovna informatika, Sistemi za podporo upravljanju

Vesna Lešnik Štefotič je leta 1997 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Študij je nadaljevala na isti fakulteti kot štipendistka Slovenske znanstvene fundacije in leta 2000 pridobila znanstveni naziv magistrica znanosti s področja računalništva in informatike. V tem času je bila njena raziskovalna dejavnost usmerjena v izboljšanje procesa razvoja programske opreme, še zlasti v raziskovanje odnosov med naročnikom, izvajalcem in uporabnikom v okviru laboratorija za Medijsko posredovano komunikacijo. Ob raziskovalnem delu je bila izvoljena v naziv asistentke za področje računalništva in informatike ter je sodelovala pri izvajanju pedagoškega procesa na fakulteti.

Leta 2001 se je zaposlila kot svetovalka za področje informatike ter delala kot sistemski analitik in pozneje svetovalka za standardizacijo v zdravstveni informatiki pri projektu Svetovne banke – Razvoj upravljanja sistema zdravstvenega varstva na Ministrstvu za zdravje RS.

Od leta 2004 deluje kot samostojna svetovalka na področju informatike. Njeno svetovanje in raziskovalno delovanje sta primarno usmerjeni v zdravstveno informatiko, standardizacijo v zdravstveni informatiki in povezljivost zdravstvenoinformacijskih sistemov.

Sodeluje pri številnih nacionalnih in evropskih projektih zdravstvene informatike. Med letoma 2010 in 2013 je bila predsednica Odbora za zdravstvenoinformacijske standarde RS. Je soavtorica Strategije razvoja zdravstvene informatike v RS, Arhitekture eZIS in različnih strokovnih člankov.

Z izobraževanjem se je ukvarjala že med študijem, od leta 1999 pa sodeluje z DOBO. Na fakulteti je trenutno nosilka predmeta Osnove informatike, pri katerem študenti utrjujejo temeljna znanja o informacijsko-komunikacijskih tehnologijah in spretnosti napredne uporabe pisarniških programov, in izbirnega predmeta Elektronsko poslovanje, pri katerem študenti spoznavajo njegove različne vidike in oblike ter pripravljajo strategijo e-poslovanja. Poudarek predmeta je na usmerjenem raziskovanju hitro spreminjajočega se področja in izmenjavi izkušenj.

Je avtorica in soavtorica različnih gradiv za študij in izvajanje delavnic na teme, povezane z informatiko, študijem na daljavo in družbeno odgovornostjo.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo