Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag. Žarko Anton Mlekuž

Delovno mesto

predavatelj

E-mail

zarko.anton-mlekuz@net.doba.si

Nosilec predmeta: Trajnostni turizem in lokalno okolje

Predavatelj Žarko Anton Mlekuž, univerzitetni diplomirani ekonomist, je diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in prejel naziv magister podjetniških znanosti. Desetletje je deloval v turističnem podjetju (hoteli, restavracije, žičnice), na področju razvoja človeških virov, trženja in vodenja turistične družbe. Dve desetletji je deloval kot samostojni podjetnik na področju podjetniškega svetovanja v turizmu, na področju strateškega razvoja, investicij in kakovosti turističnih storitev. Na podlagi licence Ministrstva za gospodarstvo RS je izvajal ocenjevanje kategorizacije turističnih namestitvenih obratov v Sloveniji. Vodil je različne razvojne in raziskovalne projekte, med njimi projekte trajnostnega razvoja Julijskih Alp, upravljanje trajnostnega razvoja Triglavskega narodnega parka ter projekte lokalnega trajnostnega razvoja (med drugimi Pohorje, Posočje, Vipavska dolina). Aktivno je deloval v upravnem odboru Turistične zveze Slovenije in bil dolgoletni predsednik njene komisije za razvoj turizma. Je upokojen in se trenutno največ udejstvuje kot mentor študentom pri pripravi diplomskih del s področja trajnostnega razvoja.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo