Učitelji dodiplomskih programov

Učitelji in raziskovanje

mag.Zdenka Radek

Delovno mesto

predavateljica

E-mail

zdenka.radek@net.doba.si

Nosilka predmeta: Finance

Leta 1990 je diplomirala iz poslovnih financ na Visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru in leta 2001 pridobila na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru naziv magistrica znanosti s področja Poslovodenje in organiziranje – MBA, smer finančni menedžment. Vseskozi je nabirala izkušnje v gospodarstvu, kjer je bila na področju vodenja financ in računovodstva odgovorna za pripravo in zakonito vodenje poslovnih knjig, za pravilnost in zakonitost poslovanja podjetja z vseh davčnih vidikov, za zagotavljanje optimalne kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti podjetja, za ustrezno financiranje poslovanja ter za usklajevanje in koordiniranje finančnih odločitev in sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami v podjetju.

Je podpredsednica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev v Mariboru, kjer aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi posvetovanja O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, ter pri Komunalni zbornici Slovenije članica komisije za finančno-računovodske zadeve.

Na DOBI, Višji strokovni šoli, je predavateljica pri predmetih Osnove poslovnih financ in Osnove računovodstva ter mentorica številnim študentom pri diplomskih nalogah.

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo