Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

red. prof. dr. Ksenija Dumičić

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

ksenija.dumicic@net.doba.si

Nosilka predmeta: Kvantitativne metode raziskovanja

Ksenija Dumičić je redna profesorica, izvoljena v trajni naziv. Od leta 1981 je zaposlena na Katedri za statistiko Ekonomske fakultete Univerze v Zagrebu, Hrvaška, kjer je tudi doktorirala iz ekonomije. Specializacijo s področja vzorčenja v anketah (Survey Sampling) je zaključila na Univerzi v Michiganu, ZDA ter Univerzi v Southamptonu, Velika Britanija. Predava Poslovno statistiko in Poslovno prognostiko, Sodobne statistične raziskovalne metode, Kvantitativne metode, Metodo vzorčenja v anketah in Statistično kontrolo kakovosti. Na Ekonomski fakulteti v Zagrebu je predavala na vseh akademskih ravneh, sodeluje v doktorskih programih drugih univerz na Hrvaškem in je gostujoča profesorica na fakultetah v Sloveniji in v Bosni in Hercegovini. Od leta 2019 predava v akreditiranem doktorskem programu DOBA Fakultete v Sloveniji, kjer je usvojila inovativne pedagoške pristope pri online študiju. V svoji karieri je bila uspešna mentorica številnim študentom dodiplomskih in podiplomskih programov ter sedmim doktorskim študentom. Leta 2021 je postala predsednica Odbora za ženske v statistiki (Committee on Women in Statistics) Mednarodnega statističnega inštituta (International Statistical Institute) (CW-ISI). Leta 2013 je postala izvoljena članica Mednarodnega statističnega inštituta (ISI), kjer sodeluje v različnih sekcijah te ustanove: Mednarodnem združenje anketnih statistikov (International Association for Survey Statisticians (IASS)), Mednarodnem združenju za statistično izobraževanje (International Association for Statistical Education (IASE)) in v upravnem odboru CW-ISI. Je članica združenj Royal Statistical Society (RSS), American Statistical Association (ASA), American Society for Quality (ASQ) ter članica Hrvaškega statističnega društva, Hrvaškega društva za operativne raziskave, ... 
Leta 2007 je na Ekonomki fakulteti v Zagrebu osnovala podiplomski študij statistike, ki ga je do leta 2021 tudi vodila. Dva mandata je bila vodja Katedre za statistiko, za seboj ima več mandatov kot članica Sveta fakultete, na Univerzi v Zagrebu je služila tudi en mandat v Nadzornem odboru Inštituta za migracije in narodnosti Republike Hrvaške, bila pa je tudi članica Odbora za univerzitetno učno gradivo. 
Izven univerze je služila tudi en mandat kot prva aktivna predsednica Hrvaškega statističnega društva, članica Upravnega odbora Evropske federacije statističnih deležnikov (Federation of European National Statistical Societies (FENStatS)) ter združenja European Courses in Advanced Statistics (ECAS). Je soustanoviteljica in predsedujoča Mednarodne statistične konference ISCCRO, prve konference te vrste na Hrvaškem. Leta 2015 je postala soustanoviteljica in prva glavna urednica znanstvene revije Croatian Review of Economic Business and Social Statistics (CREBSS), prispeva pa tudi kot članica mednarodnega programskega odbora za vsakoletno srečanje mladih statistikov Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Slovenije (Young Statisticians Meeting). Kot prva ambasadorka projekta je leta 2017 promovirala projekt Statistično tekmovanje, financiran iz sredstev Evropske komisije in namenjen srednješolcem na Hrvaškem. Od takrat je tudi članica ocenjevalne skupine tekmovanja. Leta 2010 je postala glavna urednica publikacije Encyclopedia of Statistical Science za Hrvaško, revije ki jo izdaja založniška hiša Springer.  
Od strokovnih aktivnosti je bila članica Strokovne komisije za presojo učbenikov za srednje šole za predmet statistika v strokovnih šolah, 15 let pa je na Centru vojaških šol, v Vojaški šoli oboroženih sil Republike Hrvaške Ban Josip Jelačič, predavala metodologijo strokovnega in znanstvenoraziskovalnega dela. 
Recenzirala je številne prispevke za ugledne znanstvene revije. Bila je članica mednarodnega programskega odbora številnih konferenc in uredniškega odbora visoko indeksiranih revij, kot so: Croatian Operational Research Review (CRORR), Proceedings of Faculty of Economics Zagreb in Proceedings of International Symposium on Operations Research in Slovenia –SOR, Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series on Economics, Business and Management (IBANESS), .... 
Vodila je številne projekte financirane s strani Državnega zavoda za statistiko Republike Hrvaške, Ministrstva za znanost Republike Hrvaške, Hrvaške znanstvene fundacije ter Univerze v Zagrebu ter je kot statistična svetovalka sodelovala v številnih projektih, ki so jih odobrile Evropska komisija, Svetovna banka, UNHCR, Svetovna zdravstvena organizacija in UNICEF. 
Objavila je več kot 250 del, 14 poglavij v knjigah in 80 prispevkov objavljenih v revijah indeksiranih v Scopusu, WoS-u in CC-ju. Bila je plenarna govornica na znanstvenih srečanjih in vabljena govornica na Svetovnem statističnem kongresu. Povezave do publikacij: Ksenija Dumicic ORCID; CROSBI Ksenija Dumičić.
 

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo