Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

izr. prof. dr. Linn Zhang

Delovno mesto

visokošolska učiteljica

E-mail

linn.eleanor-zhang@net.doba.si

Dr. Linn Zhang je izredna profesorica na Univerzi Loughborough v Londonu. Diplomirala je avgusta 2015 na poslovni šoli Hanken School of Economics v Helsinkih na Finskem. Dr. Zhang svoje raziskave objavlja v znanstvenih revijah, kot so Journal of World Business, the International Journal of Human Resource Management, International Business Review in Gender, Work & Organization. Dr. Zhang ugotovitve svojih raziskav objavlja tako v akademskih revijah kot v knjigah.

Njene raziskave prispevajo k boljšemu razumevanju upravljanja z ljudmi v večnacionalnih podjetjih in v njihovi okolici. Natančneje povedano, raziskuje svetovne delavce in zaposlene v večnacionalnih podjetjih z vidika jezika, identitete in spola. Osrednja nit njenih raziskav je čezmejno sodelovanje, ki se kaže v različnih raziskovalnih okoljih, kot so družbene inovacije aktivistov v večnacionalnih podjetjih, preseganje ovir s strani večkulturnih delavcev, prenos politik upravljanja človeških virov v prakso med tujimi zaposlenimi v podružnicah večnacionalnih podjetij v tujini ter družbena kategorizacija in obvladovanje sporov med izseljenci in zaposlenimi v državi gostiteljici. 

Njeni trenutni raziskovalni projekti so:

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo