Učitelji doktorskega programa

Učitelji in raziskovanje

doc. dr. Marko Divjak

Delovno mesto

visokošolski učitelj

E-mail

marko.divjak@doba.si

Telefon

02 228 38 56

Nosilec dodiplomskih predmetov: Komuniciranje in medosebne kompetence, Psihologija osebnosti, motivacija in emocije

Nosilec magistrskih predmetov: Metode poslovnega raziskovanja, Raziskave trga, Metode raziskovanja, Strategije in tehnike prodaje, Projektna naloga, Razvojno-raziskovalni projekt: Urbani problemi in rešitve, Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju, Pozitivna psihologija za sodobno poslovanje, Spletni marketing

Nosilec doktorskih predmetov: Raziskovalni seminar 1 in 2

Po opravljeni diplomi iz psihologije se je zaposlil na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot strokovni sodelavec na mednarodnem znanstveno-raziskovalnem projektu CAST – Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety. Obenem je sodeloval s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki danes deluje pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer pri različnih projektih na temo prometne varnosti. Leta 2008 se je zaposlil v podjetju Interstat d.o.o. kot raziskovalec in se pričel profesionalno ukvarjati s tržnimi in javnomnenjskimi raziskavami. V podjetju je od februarja 2011 do avgusta 2016 opravljal vlogo direktorja. Leta 2011 je doktoriral iz prometne psihologije, z disertacijo z naslovom »Presoja učinkovitosti preventivnih akcij v prometu«. Med leti 2009 in 2014 je sodeloval z Oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru kot asistent pri predmetu Zaznavni procesi. Sodelovanje z Doba Fakulteto sega v leto 2010. Septembra 2016 se je redno zaposlil na Doba Fakulteti kot visokošolski učitelj in razvojno raziskovalni sodelavec. Poleg metodološko-raziskovalnih predmetov poučuje tudi predmete, povezane s komuniciranjem in veščinami prodaje. Raziskovalno se ukvarja s področjem online izobraževanja, s preučevanjem psiholoških značilnosti študentov v online učnem okolju, z razvojem in merjenjem prenosljivih kompetenc, zlasti timskega dela, komunikacije in medosebnih veščin, zanima pa ga tudi implementacija konceptov pozitivne psihologije v izobraževanju in organizacijskem kontekstu.  

Informativni dnevi
Informativni dnevi
Deli
Deli
Online študij
Online študij
Izpolni prijavo
Izpolni prijavo